VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba
09 Mayıs 2018, Çarşamba

08:30 - 09:30

KAYIT

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

09:30 - 09:40

KONGRE EŞBAŞKANI PROF. DR. AHMET ATAÇ’IN AÇILIŞ KONUŞMALARI

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

09 Mayıs 2018, Çarşamba

09:40 - 09:50

ULEAD BAŞKANI PROF. DR. DİNÇAY KÖKSAL'IN AÇILIŞ KONUŞMALARI

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

09:50 - 10:10

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. A. KEMAL ÇELEBİ'NİN AÇILIŞ KONUŞMALARI

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

10:10 - 10:30

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YÜCEL ACER’İN KONUŞMALARI

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

10:30 - 10:50

MANİSA VALİSİ SAYIN MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER’İN KONUŞMALARI

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

10:50 - 11:20

DOÇ. DR. SEMİH AKTEKİN - DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER)

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

11:20 - 11:30

ARA

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

11:30 - 12:10

PROF. DR. JOANNA MADALİNSKA-MİCHALAK - DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER)

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

PROF. DR. MEHMET KÜÇÜK (DAVETLİ KONUŞMACI - KEYNOTE SPEAKER)

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VOLKAN BİLİR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18148 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  CÜNEYT ARI, FARUK KARDAŞ
 • 18190 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL REAKSİYONLARI GÖRSELLEŞTİRMELERİNDE KULLANDIKLARI MODELLER
  VOLKAN BİLİR, SEDAT KARAÇAM
 • 18428 - Newton’un Hareket Kanunları Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Geliştirilen Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Etkililiğinin İncelenmesi
  ÖZGE KOL, HANİFE SARAÇOĞLU
 • 18443 - ÇEVRE EĞİTİMİNE YENİ BİR BAKIŞ: ÇEVRECİ STEM PROJESİ
  EMRE UYGUR, HÜLYA YILMAZ, DEVRİM AKGÜNDÜZ, MESUDE UYGUR, ALP KAYA
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SERDAL BALTACI - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 16411 - Üstün Yetenekli Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi
  SERDAL BALTACI, AVNİ YILDIZ, CAHİT AYTEKİN
 • 16412 - Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Problemlerini Çözme Süreçlerinin TGA Stratejisi Bağlamında İncelenmesi
  AVNİ YILDIZ, SERDAL BALTACI
 • 17916 - Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Örüntü Problemlerinin Analizi
  ERCAN ÖZDEMİR, TUĞRUL KAR, HASAN GÜVELİ, ALİ SABRİ İPEK
 • 18318 - Katı Cisimlerin ve Boyut Kavramının Teknoloji Destekli Öğretiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Katı Cisim ve Boyut Algılarına Etkisinin İncelenmesi
  EKİN ALTIKARDEŞ, MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. FAHRİ SEZER - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Özel Eğitim

 • 18018 - Psikolojik Danışman Adaylarının Çokkültürlülüğe İlişkin Tutumları ve Üniversite Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
  FATMA EBRU İKİZ, FETİ TANBOĞA, UMUT ÇATAL, AYŞEGÜL KARAMENDERES
 • 18209 - PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ EMPATİ BECERİLERİ: DİĞER BÖLÜMLERLE KARŞILAŞTIRMA
  MESUT ÖZTÜRK, İSMAİL KUŞCİ
 • 18435 - Bilsem’ de Öğrenim Gören ve Resim Yeteneği Alanında Özel Yetenekli Olan İlkokul Öğrencilerinin Bilsem’e İlişkin Görüşleri “Düzce İli Örneği”
  MERVE YILMAZ, METİN YILMAZ, TUNCAY YILMAZ, OSMAN AKTAN
 • 18532 - Çokkültürlülüğe İlişkin Tutum ve Üniversite Yaşamına Uyum: Psikolojik Danışman Adayları Üzerine Nitel Bir Çalışma
  FATMA EBRU İKİZ, FETİ TANBOĞA, UMUT ÇATAL, AYŞEGÜL KARAMENDERES
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : PROF. DR. FERYAL ÇUBUKÇU - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi - AB Eğitim Programları

 • 18047 - What is the place of Culture in English Classes? EFL Instructors’ Opinions and Practices
  HANİFE TAŞDEMİR, NURDAN GÜRBÜZ
 • 18319 - EVALUATION OF PREPARATORY LANGUAGE SCHOOL LISTENING COURSE PROGRAM
  VEYSEL EMİR EKE, SEMA ŞİMŞEK EKE
 • 18320 - An Illuminative Evalution Research On The General Aims/Outcomes And Content Of The Primary School 2nd Grade English Language Teaching Program From The Perspective Of Pre-Service Efl Teachers
  VEYSEL EMİR EKE, SEMA ŞİMŞEK EKE
 • 18527 - ERASMUS+ PROGRAMS IN TURKEY
  ÖZGE OĞUZ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 6. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NİZAMETTİN KOÇ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Psikolojisi

 • 18160 - ÖĞRENCİLERİN OKUL YÖNETİCİLERDEN BEKLENTİLERİ
  AYDIN YÜCEL
 • 18184 - ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  HAVVA SEBİLE SAVAŞÇI, EKBER TOMUL
 • 18640 - Role of Bilingualism on Attitude and Motivation for Acquiring a Foreign Language
  NİZAMETTİN KOÇ, SÜLEYMAN KASAP
 • 18642 - The Impact of Level of English on Motivation for Learning English Language
  SÜLEYMAN KASAP, NİZAMETTİN KOÇ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. PESENT DOĞAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Sosyal Bilimler Eğitimi - Güzel Sanatlar Eğitimi Eğitimi

 • 17934 - Camilerde Aktif Görev Yapan Din Adamlarının Ses Eğitimi Farkındalıkları
  BERNA ÖZKUT, MUHAMMET MUSTAFA ARABACI
 • 18172 - SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA TÜRK-KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KULLANIMI
  SAADET TEKİN, İSKENDER DAŞDEMİR
 • 18173 - SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  HAKAN TÜRKMEN, İSKENDER DAŞDEMİR
 • 18450 - Görsel Sanatlar Öğretiminde Aktif Öğrenmeyi Tetikleyen Yeni Yaklaşımlar
  CEYLAN SEBİK
 • 18541 - Açık Havada Eğitim Modeli Üzerine Bir Araştırma
  CEYLAN SEBİK, A. DİLEK KIRATLI
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KEMAL ALTIPARMAK - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Eğitim Teknolojisi

 • 18083 - FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDE GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  HÜSEYİN KOCASARAÇ, MEHMET TAŞPINAR, HAKAN KARATAŞ
 • 18256 - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programının Okul Etkililiği Açısından İncelenmesi
  OKAN UÇMAN, KEMAL ALTIPARMAK
 • 18473 - Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri
  CAHİT ERDEM
 • 18535 - Öğrencilerin Akademik Başarılarının Tahmin Edilmesinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Başarım Analizi
  AYTUĞ ONAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. PERVİN OYA TANERİ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi - Temel Eğitim - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • 18093 - Kalkınma Planlarında Temel Eğitime Yönelik Alınan Kararların İncelenmesi
  BÜLENT GÜVEN
 • 18115 - 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  DAVUT KILIÇ, HAKAN KARATAŞ
 • 18217 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM BECERİLERİ ALGILARI
  ESİN MERAL KANDEMİR, HÜSEYİN KIRAN
 • 18377 - How Would You Describe Democracy in Three Words? Prospective Teachers’ Understanding of the Concept of Democracy
  PERVİN OYA TANERİ, ÖZLEM YEŞİM ÖZBEK
 • 18378 - To Deepen Gender Equality in Democratic Society: Combating Internalized Gender Roles and Internalized Sexism
  PERVİN OYA TANERİ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEDEF CANBAZOĞLU BİLİCİ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18113 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK YARDIM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, ADEM KENAN, EDANUR KARAKAŞ, CÜNEYT ARI
 • 18138 - BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÖK HÜCRE ALGISI
  ALİ ATEŞ, METİN GÖNÜLTAŞ, TUĞBA TAFLI, BURCU AĞTAŞ
 • 18139 - 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE Kİ LABORATUVAR TUTUMLARI
  BURCU AĞTAŞ, METİN GÖNÜLTAŞ, ALİ ATEŞ
 • 18308 - Fen Bilimleri Derslerinde Mühendislik Tasarım Temelli Algodoo Etkinlikleri: Eylem Araştırması
  İBRAHİM EVREN ÖZER, SEDEF CANBAZOĞLU BİLİCİ, ENGİN KARAHAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 18:10

POSTER SUNUMLAR

Location : -

 • 16531 - DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAM
  ESER ÜNALAN ŞENLER, MERAL CANTÜRK, HÜMEYRA BEKTAŞ
 • 16960 - Çocuk Şarkılarının Yansılama Hareketleri İle Öğretiminin Çocukların Şarkı Söyleme Becerisine Etkileri
  GİZEM İMER
 • 16965 - Özengen Müzik Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerin Müzik Dersine İlişkin Görüşleri
  SÜLEYMAN TÜRK
 • 18121 - Fen Bilimleri Eğitiminde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Fen Dersine ve Fen Laboratuvarına Karşı Tutumlarının ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  TUBA GÖKAY, FARUK KARDAŞ
 • 18171 - Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Derslerde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri: Nkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Örneği
  HASAN METE, AYTEKİN ERDEM, GÜRCAN UZAL, DUYGU HÜYÜK, SAİM ALTAY
 • 18174 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
  FARUK KARDAŞ, MUHAMMED SAİD AKAR, TUBA GÖKAY
 • 18234 - MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EKMEK YAPMA MAKİNESİ KULLANIMININ UYGULAMALI EĞİTİMİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞİ
  GÜRCAN UZAL, HASAN METE, AYTEKİN ERDEM, DUYGU HÜYÜK, SAİM ALTAY
 • 18260 - STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarındaki Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  SEMA ALTUN YALÇIN, SAFİYE CEREN ÖZTÜRK
 • 18551 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kalıtım İle İlgili İmajları
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, CANSU ÖZBEK
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H. SEVİNÇ PEKER - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Sağlık Eğitimi - Turizm Eğitimi - Yükseköğretim

 • 18245 - TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE AŞÇILIK PROGRAMLARININ DURUM ANALİZİ
  GENCAY SAATCI, ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT, MURAT DOĞDUBAY
 • 18246 - İŞKOLİKLİK VE BİREYSEL MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT, GENCAY SAATCI, CEVDET AVCIKURT
 • 18475 - AKADEMİK ÖZ YETERLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  MÜCAHİT ÖZTOP, NESRİN YAĞCI
 • 18687 - Akademisyen Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  SERAP YILDIRIM, İREM EROL, ELİF YILMAZ, FULYA ÇELİK
 • 18688 - Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  SERAP YILDIRIM, SEMRA KARAGÖL, KÜBRA DİNÇ, DUYGU ERÇOBAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 14:30

09 - 1. OTURUM 12. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞAHİN DANIŞMAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Matematik Eğitimi

 • 17980 - Ortaöğretim Fizik Dersi Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusuna Sorgulama Temelli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi
  GONCAGÜL KAYA, AYBERK BOSTAN SARIOĞLAN, HÜSEYİN KÜÇÜKÖZER
 • 18196 - Orta Öğretim Biyoloji Dersi Hücre Zarında Madde Geçişlerine Ait Kavramların Karikatürler İle İlişkilendirilmesi
  AYŞE TEMBELO, RIDVAN KETE
 • 18522 - FEN LİSELİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL İSPAT GELİŞTİRME SÜRECİNDE YAPTIKLARI HATALAR VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
  NUREFŞAN ŞADAN, IŞIKHAN UĞUREL
 • 18523 - BİR FEN LİSESİ ÖĞRENCİSİNİN GÖRSEL İSPAT GELİŞTİRME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
  NUREFŞAN ŞADAN, IŞIKHAN UĞUREL
09 Mayıs 2018, Çarşamba

13:30 - 18:10

SERGİ

Location : -

Eğitimde Sanat Serüvenim

 • 18689 - Kişisel Resim Sergisi
  PESENT DOĞAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:30 - 14:45

ARA

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

DR. MOTLALEPULE RUTH MAMPANE - DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER)

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : PROF.DR.MEHMET KÜÇÜK - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Çevre Eğitimi

 • 16491 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN ÇEVRESEL DUYARLILIK VE AHLAK İLİŞKİSİ
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, EDANUR KARAKAŞ
 • 18297 - ÇEVRE EĞİTİMİ VE ÇEVRE EĞİTİMİNİN TOPLUMUN TASARRUF DEĞERLERİNE KATKILARI
  ALİ ALAŞ, HAYDAR ÖZTAŞ, FULYA ÖZTAŞ, UĞUR BEKDAŞ
 • 18298 - ÇEVRE EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMLARINDA FARKLI TOPLUMLARDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULAN TEMEL KRİTERLER
  HAYDAR ÖZTAŞ, ALİ ALAŞ, FULYA ÖZTAŞ, UĞUR BEKDAŞ
 • 18629 - Bilim İnsanlarıyla Birlikte Çalışmak Bilimin Doğasını Öğrenmede Etkili mi?
  MEHMET KÜÇÜK, ARZU KÜÇÜK, HASAN BAĞ
 • 18637 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları
  MEHMET KÜÇÜK, ARZU KÜÇÜK, HASAN BAĞ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 16993 - GEOME3D: GEOMETRİK KAVRAMLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRSEL EĞİTİM YAZILIMI
  AYTUĞ ONAN, MURAT SOLMAZ, BAKİ ARSLAN
 • 17951 - Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar
  HASAN GÜVELİ, ERCAN ÖZDEMİR, ALİ SABRİ İPEK
 • 18294 - Matematik Öğretmen Adaylarının Bazı Temel Geometrik Kavram Tanımlarının İncelenmesi
  MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA
 • 18296 - Matematik Öğretmen Adaylarının Açılar Konusuna Bakış Açılarının İncelenmesi
  MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ.DR.FATMA SELDA ÖZ SOYSAL - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18278 - Grup, Üçlü ve Bireysel Süpervizyon Sürecinin Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik İnançları Üzerindeki Etkisi
  GÖKHAN ATİK, EBRU GÜÇ, ESMA DAŞCI, ASLI AŞÇIOĞLU ÖNAL, ELİF GÜLÇİN ÇELİK
 • 18345 - Türkiye’de Siber Zorbalığın Ölçümünde Kullanılan Kendini Anlatmaya Dayalı Ölçme Araçlarına Yönelik Bir Değerlendirme
  GÖKHAN ATİK, ONUR ÖZMEN
 • 18438 - İlişkileri Sürdürme Stratejileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  FATMA SELDA ÖZ SOYSAL, ASLI UZ BAŞ, FERDA AYSAN
 • 18439 - Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  FATMA SELDA ÖZ SOYSAL, ASLI UZ BAŞ, FERDA AYSAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : PROF. DR. FERYAL ÇUBUKÇU - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 17468 - AN EXPLORATORY STUDY ON LEXICAL LEARNING MASTERY OF CHILDREN AND TEENAGERS
  MURAT BAYALAŞ, AYPERİ SAL, ŞİRİN YİĞİTOĞLU, FERYAL ÇUBUKÇU
 • 18091 - PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ IN- CLASS SPEAKING ANXIETY AND THEIR USE OF ORAL COMMUNICATION STRATEGIES
  OYA AKSU, YEŞİM BEKTAŞ ÇETİNKAYA
 • 18730 - İngilizce öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yaklaşımları ve dijital yeterliklerinin incelenmesi
  SELMA KARABINAR
 • 18731 - Teaching and Learning Literacy Skills in the Post Truth Era
  SELMA KARABINAR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ.DR. ALİ RIZA TERZİ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Yönetimi

 • 18114 - İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  REZZAN UÇAR, AYŞE EROL
 • 18277 - OKULLAR ARASI KALİTE FARKININ NEDENLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  YUNUS ŞİRİN, MEHMET AKİF HELVACI
 • 18340 - Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarıyla İlgili Verdiği Kararların İncelenmesi
  ERDAL TOPRAKÇI, OSMAN FERDA BEYTEKİN, MİRAY DOĞAN
 • 18662 - Temel Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Otobiyografik Yaklaşım
  İLKE EVİN GENCEL
 • 18776 - Okul Yöneticilerinin Paylaşılan Liderlik Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  MUSTAFA AYDIN BAŞAR, SEDA KÖSEM
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEDAT KARAÇAM - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Öğretmen Yetiştirme

 • 16591 - MESLEĞİN UYGULAMA BOYUTUNU DÜŞÜNÜRKEN: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER
  SUMER AKTAN, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, FAHRİ SEZER
 • 18052 - EXAMINING THE EFFECT OF A PANEL ON FEMALE MATHEMATICIANS ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ IMAGES OF MATHEMATICIANS
  VOLKAN BİLİR, SEDAT KARAÇAM, ŞAHİN DANIŞMAN
 • 18053 - EXAMINING TEACHERS’ UNETHICAL BEHAVIORS BASED ON GENDER AND GRADE LEVEL
  SEDAT KARAÇAM, ŞAHİN DANIŞMAN, VOLKAN BİLİR
 • 18163 - ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İNTİHALE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR İNCELEME
  SUMER AKTAN, FAHRİ SEZER, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, İSA YÜCEL İŞGÖR
 • 18191 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının V-Diyagramı Kullanımına Yönelik Algıları
  SEDAT KARAÇAM, VOLKAN BİLİR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. SELİN COŞKUN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Öğretmen Yetiştirme

 • 18346 - 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ÖĞRENME-ÖĞRETME BOYUTUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRLMESİ
  SALİH KORKMAZ
 • 18490 - Türkiye’de Teknik Öğretmen Yetiştirme: Teknoloji Fakültesi Öğrencilerinin Teknik Öğretmenliğe İlişkin Görüşleri
  CAHİT ERDEM
 • 18617 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEYEN DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ŞULE KIRKIK, SELİN COŞKUN, SEDAT COŞKUN
 • 18715 - Yenilikçi Bütünsel Bir Öğrenme Etkinliği: Kendi Limon Ağacımı Yetiştiriyorum
  MERVE CİN, , SUAT TÜRKOGUZ
 • 18717 - Örüntüler Yoluyla Bilimsel Gözlem Becerilerinin Geliştirilmesi
  KEMAL YÜRÜMEZOĞLU, , MERVE CİN, , BURAK KARABEY
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. CEVDET CENGİZ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Spor Bilimleri Eğitimi

 • 18240 - PROFESYONEL VOLEYBOL ANTRENÖR DAVRANIŞLARININ FARKLI LİGLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  AHMET YAPAR, ŞAKİR SERBES
 • 18463 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  NURDAN GÜMÜŞBAŞ YAYKIN, CEVDET CENGİZ, ŞAKİR SERBES
 • 18467 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  NURDAN GÜMÜŞBAŞ YAYKIN, CEVDET CENGİZ, ŞAKİR SERBES
 • 18549 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ
  ŞAKİR SERBES, CEVDET CENGİZ, NURDAN GÜMÜŞBAŞ YAYKIN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 10. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA TÜRKMEN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve - Eğitim Psikolojisi - Eğitim Sosyolojisi

 • 18422 - ROMAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ (SALİHLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
  HATİCE ASLAN, MEHMET AKİF HELVACI
 • 18550 - Bir Dershaneye Devam Etme ile Sınav Kaygısı ve Öznel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi
  MUSTAFA TÜRKMEN, KÜBRA KANIK
 • 18646 - Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarını Kabul ve Kullanımlarının İncelenmesi
  ŞULE BETÜL TOSUNTAŞ, EMRAH EMİRTEKİN
 • 18650 - Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)
  ŞULE BETÜL TOSUNTAŞ, EMRAH EMİRTEKİN
 • 18663 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
  İLKE EVİN GENCEL
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM ATALAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

 • 14227 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi
  GONCA DEMİR
 • 14228 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi
  GONCA DEMİR
 • 18348 - MİMARİ RESTORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA TEKNİK RESİM DERSLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  GİZEM ÖZER BAŞ, ÖZLEM ATALAN
 • 18415 - KÜLTÜR VE SANATIN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI KENTLERDE MİMARLIK EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
  ÖZLEM ATALAN, GİZEM ÖZER BAŞ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

14:45 - 15:45

09 - 2. OTURUM 12. SALON

Moderator : PROF. DR. HAKAN TÜRKMEN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18034 - Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Fen Bilimleri Dersi
  HAKAN TÜRKMEN, PELİN KÖSEOĞLU
 • 18233 - Orta Öğretim Öğrencilerinin Biyoloji Temelli Meslekleri Seçmelerinde Etkili Olan Nedenler
  RIDVAN KETE, SEMRA ERTEM
 • 18658 - Chemistry education research trends in Turkey: 2000–2018
  AYBÜKE PABUÇCU
 • 18765 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM ALGI ve STEM KARİYER İLGİ ÖLÇEKLERİNE GÖRE KARİYER YÖNELİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  MEHMET ŞAHİN, SİNAN ESLEK, HALİT KIRIKTAŞ, SERAP ALTINCELEP, ELİF ÇELENAY
 • 18766 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM ALGILARININ FOTOĞRAF ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  MEHMET ŞAHİN, HALİT KIRIKTAŞ, SİNAN ESLEK, ELİF ÇELENAY, SERAP ALTINCELEP
09 Mayıs 2018, Çarşamba

15:45 - 16:00

ARA

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÜLDEM DÖNEL AKGÜL - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 15881 - Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere ‘Isı ve Sıcaklık’ Kavramlarının Öğretimi
  AYDIN KIZILASLAN
 • 18141 - Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusunun Simülasyon Öğretim Tekniği ile Anlatımının 7. Sınıf Öğrenci Başarılarına Etkisi
  MEHMET YILDIZ, SERACEDDİN LEVENT ZORLUOĞLU
 • 18442 - BİLİM ŞENLİKLERİNİN KIRSAL KESİMLERDE YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN BİLİME YÖNELİK İLGİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  EMRE UYGUR, MESUDE UYGUR
 • 18445 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Sosyobilimsel Konulara Karşı Tutumları Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi
  BİNNUR GÜNİSTER, MUNİSE SEÇKİN KAPUCU
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BURCU GÜLAY TAŞÇI - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Çevre Eğitimi

 • 17899 - SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİ VE YÖNTEMLER İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ
  HAYDAR ÖZTAŞ, ALİ ALAŞ, FULYA ÖZTAŞ, NURULLAH ÖZGÖKMAN
 • 17900 - TÜRKİYE’DE ATIK MADDELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ EĞİTİMİ
  ALİ ALAŞ, HAYDAR ÖZTAŞ, FULYA ÖZTAŞ, NURULLAH ÖZGÖKMAN
 • 18634 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ÇEVRE SORUNLARININ İNCELENMESİ
  BETÜL ÖZKUL
 • 18750 - ÇOCUK-MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  BURCU GÜLAY TAŞÇI, BUKET ÇİFTER
 • 18751 - YETİŞKİNLERE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
  BURCU GÜLAY TAŞÇI, İDİL YAVUZ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. OSMAN BİRGİN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 18194 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETMENİ İMAJLARININ İNCELENMESİ
  ŞAHİN DANİŞMAN, VOLKAN BİLİR, SEDAT KARAÇAM
 • 18393 - DOĞRUSAL DENKLEMLER VE EĞİM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  OSMAN BİRGİN, KÜBRA UZUN, ADEM DURU
 • 18485 - Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Cisimlere İlişkin Zihinsel Algılarının İncelenmesi
  OSMAN BİRGİN, BÜŞRA GÜMÜŞ
 • 18510 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  BURÇİN İNCE, AYTEN ERDURAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : PROF. DR. FERDA AYSAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Eğitim Yönetimi

 • 17797 - REHBERLİK SERVİSİ PERSONELİNİN ÖĞRENCİ PROBLEMLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
  FAHRİ SEZER, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, SUMER AKTAN, İSA YÜCEL İŞGÖR
 • 17798 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİ PROBLEMLERİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
  FAHRİ SEZER, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, SUMER AKTAN, İSA YÜCEL İŞGÖR
 • 18080 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKE VE RİSK KELİMELERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLARIN BELİRLENMESİ
  SİBEL GÜVEN, ELVİN TEKİN
 • 18189 - Sosyal Bağlılık İçin Bir Hipotetik Model Önerisi
  MUSTAFA SAVCI, FERDA AYSAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FİDEL ÇAKMAK - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 18421 - “Through us, I build myself.” The voice of EFL students and a teacher on classroom interaction patterns in an intensive EFL program
  FİDEL ÇAKMAK, LEYLA HARPUTLU
 • 18458 - ARAPÇA DİLBİLGİSİ DERSLERİNDE YARATICI DRAMA VE YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI
  SENEM SOYER
 • 18512 - Teaching Vocabulary and Pronunciation in ESL Classes Joyfully
  ÖZLEM YAĞCIOĞLU
 • 18770 - Learning and Teaching Cultural Diversity in Our Classes
  ÖZLEM YAĞCIOĞLU
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 6. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLER ÇAVUŞOĞLU - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Yönetimi - Matematik Eğitimi

 • 18147 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOOBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ; ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  MERVE EVCEN TEMELLİ, SİBEL GÜVEN
 • 18285 - Bursa İlindeki Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlığı ve Okul Kültürü İle İlişkisi
  ERKAN TABANCALI, ERDEM YILDIRIM
 • 18664 - EXAMINING THE 8TH GRADE MATHEMATICAL EDUCATION PROGRAMS OF TURKEY AND BULGARIA IN A COMPARATIVE MANNER
  GÜLER ÇAVUŞOĞLU
 • 18696 - COMPARATIVE EXAMINATION OF MATHEMATICS CLASSES 4TH GRADE CIRRICULA OF TURKEY AND BULGARIA
  GÜLER ÇAVUŞOĞLU
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 7. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGİHAN İMER ÇETİN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Mesleki ve Teknik Eğitim - Okul Öncesi Eğitimi

 • 18164 - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF BAĞLILIĞI VE SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  SELMA BÜYÜKGÖZE, ZÜLFİYE BIKMAZ, ADEM KORKMAZ, EBRU DERELİ
 • 18367 - UZAKTAN EĞİTİM İLE SANAL DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ ÇÖZÜLME VE SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİ
  SELMA BÜYÜKGÖZE, ZÜLFİYE BIKMAZ, EBRU DERELİ, ADEM KORKMAZ
 • 18603 - Küçük Bilim İnsanlarının Gözünden Bilim ve Bilim İnsanı
  SEZEN APAYDIN, SEDANUR BİLGİN, KÜBRA AYAZ, BÜŞRA KANIK, ARİFE TAŞTEKİN
 • 18632 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ
  NAGİHAN İMER ÇETİN, BETÜL TİMUR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. SERDAR YÜKSEL - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Politikaları - Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18066 - PISA Scores of OECD Countries in Relation to their Gross Domestic Products
  KUTAY UZUN
 • 18137 - The Relationship between Teachers' Income and Learners' Performance
  KUTAY UZUN
 • 18236 - BELGESEL ÇEKME YOLU İLE NESLİ TÜKENEN VE TÜKENMEKTE OLAN CANLILARIN ÖĞRETİMİ
  SONA ÖZLEN, EMİNE ÇİL
 • 18722 - BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİYOLOJİ ALANINDA BULUŞ YAPAN BİLİM ADAMLARINA YER VERİLMESİ
  SERDAR YÜKSEL, MURAT ÖNER
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA TÜRKMEN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - Okul Öncesi Eğitimi

 • 17987 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Sanat ve Duygular
  BÜŞRA BİREL, ÖZLEM ÇELEBİOĞLU, EBRU AKTAN ACAR
 • 18024 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Aile Katılımlı Müzik Programı Önerisi: Atmıyoruz Enstrümana Çeviriyoruz
  ÖZLEM ÇELEBİOĞLU
 • 18544 - Televizyon, Animasyon ve Çizgi Filmler: Bir Literatür Taraması
  MUSTAFA TÜRKMEN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

16:00 - 17:00

09 - 3. OTURUM 10. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H.SEVİNÇ PEKER - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Sağlık Eğitimi - Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 18181 - Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaralanma Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
  EDA KILINÇ, KAMER GÜR
 • 18432 - Sosyal Bilgiler Derslerinde Bilgi Mimarlığı: 4. Sınıf Öğrencilerinin İnfografik Deneyimleri
  HAYATİ ADALAR, MURAT EKİÇİ, FATİH ÖZTÜRK
 • 18441 - ÇOCUK DOSTU ÖĞRENME ORTAMLARI: HASTANELER
  SELİN DEMİRBAĞ
 • 18455 - DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK OLMAK
  DUYGU KARAARSLAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:00 - 17:10

ARA

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ABDURRAHMAN İLĞAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18025 - Öğrenci Velilerinin Fen Okur Yazarlık Düzeylerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarısı ve Derse Karşı Tutumları ile İlişkisi
  ABDURRAHMAN İLĞAN, BERNA BOZAR ÖZDAŞ
 • 18101 - Öğrencilerin Öz-Düzenleme Motivasyon ve Biliş-Üstü Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
  ABDURRAHMAN İLĞAN, GAMZE UÇAR, ESRA ÖZÇELİK, BETÜL BÜŞRA EMİROĞLU
 • 18557 - EBEVEYNLERİN GÖZÜNDEN BİLİM VE ÇOCUKLARININ BİLİM İLE İLİŞKİSİ
  SEZEN APAYDIN, ARİFE TAŞTEKİN, BÜŞRA KANIK, KÜBRA AYAZ, SEDANUR BİLGİN
 • 18589 - Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar Ünitesine Yönelik Araştırma Sorgulama Yaklaşımına Uygun Rehber Materyal Geliştirilmesi
  NAGİHAN YILDIRIM, ÖZGE GÜNGÖR AKGÜN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 2. SALON

Moderator : PROF. DR. NURHAYAT ÇELEBİ - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Özel Eğitim

 • 18193 - Özel Gereksinimli Çocuğu olan Ailelerin Okul, Öğretmen Ve Materyal Tercihlerinin İncelenmesi
  SILA DOĞMAZ, FİLİZ KARADAĞ
 • 18212 - Okul Öncesi Dönemindeki Görme Yetersizliği olan Çocukların Ailelerinin Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  SILA DOĞMAZ, SİMGE CEPDİBİ, SUNAY YILDIRIM DOĞRU
 • 18395 - Okul Öncesi Dönemde Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Programlarının İncelenmesi
  FİLİZ KARADAĞ, VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ, SILA DOĞMAZ
 • 18397 - Özel Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Soru Sorma Düzeylerinin İncelenmesi
  FİLİZ KARADAĞ, VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ, SILA DOĞMAZ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. COŞKUN DOĞAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Dilbilim - Sınıf Eğitimi

 • 18011 - ÇEVİRİ ALANINDAKİ DEĞİŞİMİN TOPLUMSAL YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  COŞKUN DOĞAN
 • 18071 - Okuryazarlık Türlerine İlişkin Bir İnceleme ve Alternatif Bakış: Yerel Okuryazarlık
  BÜLENT GÜVEN, YASİR AKBAŞ
 • 18426 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  CENK YOLDAŞ, OKAY IŞLAK, AYŞE NUR ŞENER
 • 18436 - İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KONUSUNDA TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
  BÜLENT GÜVEN, MUHAMMED ÖMER EKİNCİ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 4. SALON

Moderator : PROF. DR. FERDA AYSAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18186 - Kişilerarası Yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Ödül ve Cezanın Sosyal Medya Bağımlılığını Yordama ve Sosyal Medya Kullanan-Kullanmayan Ergenleri Doğru Sınıflandırma Düzeyi
  MUSTAFA SAVCI, FERDA AYSAN
 • 18187 - Türk Okullarında Mülteci Çocukların Psikososyal Uyumu
  MUSTAFA SAVCI, FERDA AYSAN
 • 18188 - Mülteci Öğrenciler ve Stereotip Tehditler
  MUSTAFA SAVCI, FERDA AYSAN
 • 18210 - PSİKOTERAPİ ve PSİKOLOJİK DANIŞMALARDA ÖYKÜSEL TERAPİNİN KULLANIMI
  MESUT ÖZTÜRK, İSMAİL KUŞCİ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ZÜBEYDE SİNEM GENÇ - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi - Eğitim Teknolojisi

 • 15727 - LACK of MODERN COMMUNICATION EDUCATION in TECHNOLOGY AGE: TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS
  SEDAT CERECİ
 • 18328 - Teachers' Beliefs on the Assessment of 4th Grade-EFL Students in Turkey, Finland and Italy
  ZÜBEYDE SİNEM GENÇ, NİLAY CEYLAN ÇAKIR
 • 18388 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLEŞİMLİ TAHTA’ HAKKINDAKİ METAFORLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  NİHAT UYANGÖR, MUAMMER YÜKSEL
 • 18498 - Speaking Anxiety among Future English Language Teachers in Turkey Context
  EDA CEYLAN
 • 18645 - Reading Strategies of Intermediate-Level EFL Learners: Exploring Successful and Unsuccessful Learners
  ZÜBEYDE SİNEM GENÇ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 6. SALON

Moderator : PROF. DR. SEDAT CERECİ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

 • 18719 - İlkokul Öğrencilerinin Müzik ve Nota Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  BURCU ÖZER
 • 18720 - PİYANO EĞİTİMİNDE ÇÖZÜMLEME DESTEKLİ ÇALIŞMA METODUNUN İŞLEVSEL PİYANO ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  BURCU ÖZER, ÖZER KUTLUK
 • 18725 - Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin “Müzik Öğretmeni” Kavramı ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  BAHAR AYDIN
 • 18727 - Türkiye’de Eğitim Bilimleri Enstitülerine Bağlı Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırması
  ZAFER KURTASLAN, BAHAR AYDIN, BURCU ÖZER
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 16376 - AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL DIFFERENCES AND USE OF LISTENING COMPREHENSION STRATEGIES”
  AYDAN IRGATOĞLU
 • 16475 - Syrian Undergraduates’ Views towards the Inclusion of Target Culture in Language Classes
  YUSUF KASİMİ, ÖMER GÖKHAN ULUM
 • 18409 - Yabancı Dil Derslerinde Ana Dili Vizesi: Ama nasıl?
  BAHAR İŞİGÜZEL
 • 18756 - MEDYANIN İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE KÜLTÜREL KATKISI
  İSMAİL ÇAKIR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. SEMRA ERTEM - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Matematik Eğitimi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • 18853 - EĞLENEREK ,OYNAYARAK MATEMATİK ÖĞRENMENİN KALICILIĞA ETKİSİ
  NURTEN GÖK
 • 18854 - İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  NAZAN KAYTEZ, SAFİYYE MUTLU
 • 18855 - Öğretmen Adaylarının İstatistik Dersine Ait Tutumlarının İncelenmesi
  SEMRA ERTEM, RIDVAN KETE
 • 18856 - Oynuyorum Öyleyse Varım
  NURULLAH DEMİR
 • 18857 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OLUŞTURMA VE YORUMLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  ŞAHİN DANİŞMAN, MUSTAFA GÜLER, BUKET ÖZÜM BÜLBÜL
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM ATALAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Güzel Sanatlar Eğitimi - Eğitim Yönetimi

 • 18144 - MESLEK OLARAK YÖNETİCİLİK? İLKÖĞRETİM I. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  SİBEL GÜVEN
 • 18268 - "Mimarlık ve Sanat Tarihi" Derslerinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri
  ÖZLEM ATALAN, GİZEM ÖZER BAŞ
 • 18344 - TÜRKİYE’DE İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİNDE SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
  GİZEM ÖZER BAŞ, ÖZLEM ATALAN
 • 18767 - ODAK(Okul Değerlendirme,Akredite ve Kalite)SİSTEMİ
  MEHMET ÇALIŞKAN, FATMA KUTLUCA, ASUMAN FIRAT, ABDULLAH KOCABEY, LALEHAN DOĞAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 10. SALON

Moderator : Dr. Öğr. ÜYESİ TUGAY TUTKUN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Sağlık Eğitimi - Afet Eğitimi

 • 15764 - OKULLARDA AFET EĞİTİMİNİN PROAKTİF ROLÜ
  JALE YAZGAN
 • 18222 - ÇOĞUL GEBELİKLERDE PRETERM BEBEKLERİN BESLENME SORUNLARI
  NURDAN AKÇAY DİDİŞEN, ZEHRA SÖZKESEN
 • 18223 - ANNE SÜTÜ ALAN BEBEKLERİN EMME BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ: ÇOĞUL BEBEKLERDE UYGULANABİLECEK TERAPOTİK POZİSYONLAR
  NURDAN AKÇAY DİDİŞEN, ZEHRA SÖZKESEN
 • 18431 - Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Bütünlük Duyguları: İzmir İli Örneği
  YAZGÜL POLAT, TUGAY TUTKUN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

17:10 - 18:10

09 - 4. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KIBRIS - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi - Türkçe Eğitimi

 • 18050 - FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇANAKKALE DESTANI’NDA YER ALAN TİPLEMELER VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
  İBRAHİM KIBRIS
 • 18469 - Irak'ta Türk dilinin eğitimi
  EMİR İÇHEM İDBEN ELHALİDİ
 • 18585 - Examination of the Attitudes of Classroom Teachers Regarding Children’s Rights Education
  AYŞE ÖZTÜRK, MUHAMMED EREN
 • 18587 - Opinions of Teachers on the Effectiveness of Resource Room Application with Regard to Education Rights of Children
  AYŞE ÖZTÜRK, MUHAMMED EREN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:10 - 18:20

ARA

Location : -

09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H.SEVİNÇ PEKER - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Sağlık Eğitimi

 • 18220 - EBELİK UYGULAMALARINDA MALPRAKTİS
  AYTEN DİNÇ, REMZİYE GÜLTEPE, SEDA SÖĞÜT
 • 18282 - Innovation in the educational system and pedagogy
  SLIM CHERIF
 • 18533 - OMURGA HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI
  FEYZANUR ŞENEL
 • 18793 - OKUL ÇOCUKLARINDA ASTIM FARKINDALIĞI
  NİLGÜN ERDÖNMEZ KARSLIOĞLU, SERAP ÖZMEN, İLKNUR BOSTANCI, EYÜP SARI
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. SUMER AKTAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitim Tarihi

 • 16500 - Günümüz Akademia'sına Eleştirel Bir Ön Manifesto (Akademinin Sefaleti)
  CANER ATILGAN
 • 17160 - Türk Eğitim Tarihinin Tarihi Seyri
  MUKADDER GÜNERİ
 • 18038 - KITA AVRUPASI PEDAGOJİSİNDE ÖĞRETİM BİLİMİ VEYA DİDAKTİK: TEMELLERİ VE PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  SUMER AKTAN, HARUN SERPİL
 • 18213 - Tarihi Tıp Metinlerindeki Eğitim Anlayışı
  MÜCAHİT AKKUŞ
 • 18323 - DÜNDEN BUGÜNE TARİH EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
  FATMA ÇELİK
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUZAFFER ÇANDIR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Değerler ve Sevgi Eğitimi - Türkçe Eğitimi

 • 18049 - OKUMA EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTALARI KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  EZGİ DEMİRCİ
 • 18125 - DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN ÖNERİ VE ÖĞÜTLER
  İBRAHİM KIBRIS
 • 18358 - TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DÖNÜT, DÜZELTME VE PEKİŞTİRME KULLANMALARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  PAKİZE URFALI DADANDI, FATİH KOCA, İBRAHİM DADANDI
 • 18607 - Manisa Çevresine Balkanlardan Göç Eden Göçmen Çocukların Yaşadığı Eğitim Sorunları
  MUZAFFER ÇANDIR, EBRU GÜCÜYENER
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SİBEL DEMİRARSLAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yaşam Boyu Öğrenme - Özel Eğitim

 • 17929 - Türkiye’de Alternatif Kültür Arayışı, Fanzinler
  RÜŞTÜ ILGAR
 • 18092 - Yetişkin Eğitimi Konusunda Alternatif Program Önerisi: FOKUS
  BÜLENT GÜVEN
 • 18742 - ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ İMKÂNLARININ BAŞARIYA KATKISI VE TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER
  SİBEL DEMİRARSLAN
 • 18743 - MİMARLIK EĞİTİMİNİN MESLEĞİN ÜLKE KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK PLANLANMASI: ÖĞRENİM PLANI YÖNTEM ÖNERİSİ
  SİBEL DEMİRARSLAN
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. METİN BOŞNAK - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 14530 - Aspects of foreign language education
  GULNARA RİZAKHOJAYEVA
 • 18374 - Teaching Critical Thinking through Literary Texts: a Practical Approach
  METİN BOŞNAK
 • 18380 - ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OYUNUNUN ÖNEMİ
  COŞKUN DOĞAN, ELİF UĞUR
 • 18537 - The Perceptions of Turkish and Foreing Language Learners' Writing Anxiety in EFL Classes
  ESMA ŞENEL
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 6. SALON

Moderator : PROF. DR. ARİF SARIÇOBAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 16001 - A Conversational Analytic Study on The Interactional Competence Development: A Focus on Language Policing as a repair norm
  MERVE BOZBIYIK
 • 18254 - Exploring the factors in the success of good writers: A study on EFL learners’ writing competency
  ERSİN BALCI, YEŞİM BEKTAŞ ÇETİNKAYA
 • 18411 - Pedagogical Knowledge of Teacher Trainers in EFL
  ARİF SARIÇOBAN, ÖZKAN KIRMIZI
 • 18412 - Raising English as a Foreign Language Students’ Intercultural Communicative Competence Awareness
  ARİF SARIÇOBAN, ÖZKAN KIRMIZI
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ.DR.İSMAİL ÇAKIR - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 18248 - The Characteristics of a good L2 Speaker
  HASAN AKSOY, YEŞİM BEKTAŞ ÇETİNKAYA
 • 18359 - YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME
  İSMAİL ÇAKIR
 • 18540 - Creating the Creativity in EFL Classes
  ESMA ŞENEL
 • 18678 - Yabancı Dil Öğretiminde Okuma Becerisini Teşvik Etmek Amacıyla Sadeleştirilmiş Edebî Metinler
  SEVAL KARACABEY
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜRKAN DAĞBAŞI - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 16988 - Multimedya Araçlarının İkinci Dil Öğretimine Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri
  BURAK PEKER, HULUSİ GEÇGEL
 • 17959 - YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİNDE TÜRK ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  GÜRKAN DAĞBAŞI
 • 18553 - Pre-service English Teachers’ Metaphorical Perceptions About Four Language Skills
  KADİM ÖZTÜRK, FERDANE DENKCI AKKAŞ, GÜLŞAH TIKIZ
 • 18635 - How to Lessen the ‘Delayed Effect of Instruction’: Adapting a Reading Class through a Text-Driven Approach
  GÜLŞAH TIKIZ, MURAT ATA
 • 18655 - An Insight into the Language Learning Beliefs in ELT Students
  SÜMEYRA BAĞATUR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NİHAT UYANGÖR - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Öğretmen Yetiştirme - Yükseköğretim

 • 16525 - TEACHING HISTORY THROUGH TECHNOLOGY
  MİSBAHUDEEN OLABİYİ AHMED-RUFAİ
 • 18089 - İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SANAL KAYTARMA FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
  HASAN BASRİ MEMDUHOĞLU, AYŞE EROL
 • 18314 - Pedagojik Formasyon Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi.
  NİHAT UYANGÖR, ALİ RIZA TERZİ
 • 18616 - Yükseköğretim Kurumu 2017 Yılı Akademik Teşvik Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  MEHMET KÜÇÜK, İSA KORKMAZ, NERMİN KARABACAK, FAZİLET TAŞDEMİR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MÜNÜR ERTEN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • 18064 - TÜRK EDEBİYATINDA BELLEK DESTEKLEYİCİLERİN KALICI ÖĞRENMEYE ETKİSİ
  ALİ OSMAN KOLOĞLU
 • 18065 - KÜLTÜREL VARLIĞIMIZ OLAN DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN ETKİSİ
  ALİ OSMAN KOLOĞLU
 • 18235 - Dilbilgisi Öğretimini Tekrar Gözden Geçirmek
  MÜNÜR ERTEN
 • 18608 - HALK EDEBİYATI ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE GÖRÜLEN EĞİLİMLER (1985-2017)
  MUZAFFER ÇANDIR, ABDULLAH YILDIZ
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUHAMMET DORUK - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Matematik Eğitimi

 • 18122 - İlköğretim İkinci Kademe, Ortaöğretim Ve Üniversite Öğrencilerinin Sayı Duyusu Stratejilerinin Sınıf Düzeyine, Cinsiyete Ve Sayı Duyusu Bileşenlerine Göre İncelenmesi
  AHSEN AYAN, HASİBE SEVGİ MORALI
 • 18185 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİMİT TANIMINA YÖNELİK YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER
  MUHAMMET DORUK, GÜL DORUK
 • 18242 - Zenginleştirilmiş Ders Kitaplarıyla İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  ÖZLEM ÖZCAN, HASİBE SEVGİ MORALI
 • 18315 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİZİLERİN YAKINSAKLIĞI KONUSUNDA DOĞRULAMA YAPMA BECERİLERİ
  MUHAMMET DORUK
09 Mayıs 2018, Çarşamba

18:20 - 19:20

09 - 5. OTURUM 12. SALON

Moderator : DR. BUĞRA YILDIRIM - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Coğrafya Eğitimi - Sosyal Bilimler Eğitimi - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • 14797 - SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON
  BUĞRA YILDIRIM, FATİH ŞAHİN
 • 15723 - Türk Kültürünün Önemli Eserlerinin Öğretiminde Görsellerin Kullanımı
  CEREN AKGÜN
 • 17787 - Yapılandırmacı Kuramın Orta Öğretim Coğrafya Ders Kitaplarına ve Dolayısıyla Coğrafya Eğitimine Yansımaları
  RÜŞTÜ ILGAR
 • 18602 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Lise Coğrafya Öğretmenlerine İlişkin Görüşleri
  NECATİ TOMAL, MURAT BAYRAM YILAR
09 Mayıs 2018, Çarşamba

20:30 - 22:30

GALA YEMEĞİ

Location : -

10 Mayıs 2018, Perşembe
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MERYEM HAYIR KANAT - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Çevre Eğitimi - Temel Eğitim - Sınıf Eğitimi

 • 16843 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitliliğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, FARUK AKSAKAL, ADEM KENAN
 • 18289 - “Sınıf Öğretmenlerinin Empati Becerileri, Özsaygıları ve Mesleki Doyumlarının Öğretim Yaptıkları Sınıfın İklimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”
  ESİN ACAR, MELİS ÇAĞLAYAN
 • 18322 - “Düşüncelerimizi Keşfedelim: Ne Biliyorum Nasıl Uyguluyorum?” Yaz Bilim Okulu Uygulaması
  ESİN ACAR, HİLAL AKTAMIŞ, ERSEN YAZICI, AYŞEGÜL BAYRAKTAR, EMRAH HİĞDE
 • 18685 - Çevre Eğitimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Doğa Algısına olan Etkisi
  MERYEM HAYIR KANAT, HAKAN AKÇAY
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. GÜLŞAH YAVUZ ÖZDEMİR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18200 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerinin Entegrasyonuna Yönelik Risk Algıları
  YAVUZ SİLİK, FATİH AYDIN
 • 18224 - SU DALGALARINDA KIRILMA VE YANSIMA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI ETKİNLİKLERİN UYGULANMA SIRASININ KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ
  GÜLŞAH YAVUZ ÖZDEMİR, MUSTAFA SABRİ KOCAKÜLAH
 • 18255 - ORTAÖĞRETİM 9. VE 10. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN ANALOJİLER
  TALAT ERTİREL, HÜSEYİN AKKUŞ
 • 18259 - STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarındaki Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
  SEMA ALTUN YALÇIN, SAFİYE CEREN ÖZTÜRK
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FATİH KANA - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Türkçe Eğitimi

 • 17842 - İLKÖĞRETİM 7. SINIF MERAM YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABINDA MİLLİ KÜLTÜR TEMASININ VE METİN TÜRLERİNİN İNCELENMESİ
  FATİH KANA, ENES YAŞAR, YUSUF METE ELKIRAN
 • 17950 - MODERNLEŞME VE MODA BAĞLAMINDA FATMA BARBAROSOĞLU’NUN HİKAYELERİ
  ENES YAŞAR
 • 18106 - İSLAMİ EDEBİYATIN DERGİLER VE ROMANLAR ÜZERİNDE GELİŞİMİ ve KARAKTER EĞİTİMİNE KATKILARI
  ENES YAŞAR, FATİH KANA
 • 18831 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
  FATİH KANA, ELİF AŞÇI, HATİCE ZORLU KANA, YUSUF METE ELKIRAN
 • 18832 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE MİZAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  GÜLENAZ SELÇUK, FATİH KANA, HULUSİ GEÇGEL, ELİF AŞÇI
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖNER ÇELİKKALELİ - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18321 - Affetme Davranışının Kabul Kararlılık Perspektifinden İncelenmesi: Affetmenin Yordayıcıları Olarak Bilişsel Birleşme ve Yaşantısal Kaçınma
  SAİDE UMUT ZEYBEK, SEMA CİVAN
 • 18503 - İSTİSMAR ve ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR DERLEMESİ
  GÜLAY ÜN, HİLAL YİLĞİN
 • 18568 - BELİREN YETİŞKİNLERDE GENEL YETKİNLİK İNANCI, YAŞAM YÖNELİMİ VE YALNIZLIKLARI ile SÜREKLİ KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  ÖNER ÇELİKKALELİ, ZEYNEP KARATAŞ
 • 18592 - Affetmenin Mutluluğa Etkisi
  ÜMÜT ARSLAN, KEMAL BALKAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CEYHUN YÜKSELİR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Değerler ve Sevgi Eğitimi - Özel Eğitim - Yabancı Diller Eğitimi

 • 16505 - Internationalization of Higher Education: Promotion, Implementation and Improvement Strategies in Turkey
  IBRAHIM HAJI SHAIBOU
 • 18015 - Critical Thinking: Pre-service EFL Teachers' Perceptions, Understanding and Experiences
  CEYHUN YÜKSELİR, İREM ÇOMOĞLU
 • 18604 - A CONTRASTIVE STUDY ON THE REQUEST REFUSALS IN ENGLISH BY POLES AND TURKS
  ZEYNEP SELİN DÜRER
 • 18741 - YAŞAMDA BANA DA BİR ŞANS VER
  DÜRDANE GÜNER
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYSEGUL ALAYBEYOGLU - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Teknolojisi

 • 15843 - Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı
  ASLI ÖZDİL, CUMALİ YAŞAR, GÜNEY HACIÖMEROĞLU, MEHMET ALİ SALAHLI
 • 18151 - Y KUŞAĞI YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
  ADEM KORKMAZ, SELMA BÜYÜKGÖZE, ZÜLFİYE BIKMAZ
 • 18228 - Eğitimde Mobil Uygulamalar
  ALİ ÖZDEMİR, AYSEGUL ALAYBEYOGLU, KADRİYE FİLİZ BALBAL
 • 18922 - TEACHER RECRUITMENT PRACTICES OF PRIVATE LANGUAGE TEACHING INSTITUTIONS
  KADİR VEFA TEZEL
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 7. SALON

Moderator : PROF. DR. YASEMİN KIRKGÖZ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Öğretmen Yetiştirme - Eğitim Sosyolojisi - Yaşam Boyu Öğrenme

 • 18244 - Exploring the Use of Information and Communication Technology in Pre-Service Teacher Education
  YASEMİN KIRKGÖZ
 • 18309 - Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Motivasyonlarına Yönelik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Örneği
  TALHA TURHAN
 • 18325 - Implementing Collaborative Action Research to Promote Teachers’ Professional Development
  YASEMİN KIRKGÖZ
 • 18570 - Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Algıları ve Kurumsal Bir Sosyal Medya Hesabından Beklentileri: AOFAnadolum Örneği
  SERAP UĞUR, İLKER USTA
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHTAP ÖZDEN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Türkçe Eğitimi - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • 18495 - Niçin okumuyoruz?
  MEHTAP ÖZDEN
 • 18497 - TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUŞMA HAKKINDA GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
  MEHTAP ÖZDEN
 • 18774 - Türkiye’de Eski Türk Edebiyatı Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalarda Görülen Güncel Eğilimler
  BİLAL ELBİR
 • 18775 - Edebiyat Bölümü Öğrencilerin Eski Türk Edebiyatına Yönelik Metaforik Algıları
  BİLAL ELBİR
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÖZDE AKOĞLU - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Okul Öncesi Eğitimi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • 18110 - Okul Öncesi Dönemde Sosyoekonomik Özelliklerin Çalışma Belleği Performansına Etkisi
  CEVRİYE ERGÜL, GÖZDE AKOĞLU, ERGÜL DEMİR, MERAL ÇİLEM ÖKÇÜN AKÇAMUŞ, BURCU KILIÇTÜLÜ, ZEYNEP BAHAP KUDRET
 • 18129 - Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ediniminde Sosyoekonomik Düzeye İlişkin Farklılıklar
  CEVRİYE ERGÜL, GÖZDE AKOĞLU, MERAL ÇİLEM ÖKÇÜN AKÇAMUŞ, ERGÜL DEMİR, ZEYNEP BAHAP KUDRET, BURCU KILIÇTÜLÜ
 • 18317 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK KAVRAMINA VE YARATICI DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  SİBEL KARABEKMEZ, R. GÜNSELİ YILDIRIM, GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA, A. MURAT ELLEZ
 • 18420 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri ve Bu Becerilere İlişkin Algıları
  A. MURAT ELLEZ, GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA, R. GÜNSELİ YILDIRIM, SİBEL KARABEKMEZ
10 Mayıs 2018, Perşembe

08:45 - 09:45

10 - 1. OTURUM 10. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H. SEVİNÇ PEKER - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Sağlık Eğitimi

 • 18219 - Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışları
  AYTEN DİNÇ, REMZİYE GÜLTEPE, EDA CANGÖL
 • 18465 - GENÇLERE VERİLECEK CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?
  SEMA ÜSTGÖRÜL
 • 18488 - HAYATINIZIN SİHRİ PARMAKLARINIZIN UCUNDA SAKLI “KENDI KENDINE MEME MUAYENESI”
  SEMA ÜSTGÖRÜL
 • 18530 - UYGUN EGZERSİZ PROGRAMLARININ DİYABET KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ
  FEYZANUR ŞENEL
10 Mayıs 2018, Perşembe

09:45 - 10:00

ARA

Location : -

10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHTAP ÖZDEN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Okul Öncesi Eğitimi - Yabancı Diller Eğitimi

 • 18671 - İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
  ORHAN ATAMAN, ABDURRAHMAN KILIÇ
 • 18796 - Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejiler
  MELTEM EVİN
 • 18797 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİL GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  MELTEM EVİN
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MURAT SAĞLAM - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18029 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çizimler Yolu İle Bitki Kısımları Hakkındaki Ön İmajlarının Belirlenmesi
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, ADEM KENAN, FARUK AKSAKAL
 • 18149 - Undergraduate Students’ Understanding of Heat Conductivity
  MURAT SAĞLAM
 • 18406 - FARKLI BÖLÜMLERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK İNANIŞLARININ BELİRLENMESİ
  ESMA KARAKUŞ, NURSELİ OĞUZ, NURULLAH FİLİZ, ESRA KABATAŞ MEMİŞ
 • 18468 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  MUSTAFA SABRİ KOCAKÜLAH, BENGİSU ABACI
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SERKAN ÖZDEN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Sağlık Eğitimi

 • 18501 - AYAY Bölümü Öğrencilerinin Kimyasal Kazalar İle İlgili Farkındalıkları
  SERKAN ÖZDEN
 • 18502 - AYAY Bölümü Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışları
  SERKAN ÖZDEN
 • 18504 - BİYOPOLİMERLER, BİYOPLASTİKLER (PET ŞİŞELER, POŞETLER..VS.) HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  ENGİN MEYDAN
 • 18505 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  ENGİN MEYDAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ.DR.UĞUR GÜRGAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18543 - Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği -30’un Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri
  HALİL EKŞİ, ÇINAR KAYA, BÜŞRA KUŞCU
 • 18545 - Psikoeğitim Etkililiği İncelemeleri için Elverişli bir Araç: Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri
  HALİL EKŞİ, ÇINAR KAYA, DİLARA SANCAR
 • 18808 - İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Yeterlilikleri
  GÜRKAN ÇELİK, FATİH DOĞAN
 • 18809 - İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Kuşaklar Açısından Değerlendirilmesi
  GÜRKAN ÇELİK, FATİH DOĞAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ŞÜKRÜ İLGÜN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 18620 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE PEDAGOJİK FORMASYON ALAN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL İNANÇLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
  ŞÜKRÜ İLGÜN, ESRA ALTINTAŞ
 • 18639 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  ASLI SARIŞAN TUNGAÇ, ÖZGE GÖKTÜRK, MENEVŞE ŞÜKRAN DUMAN
 • 18673 - INVESTIGATING THE CLASSROOM IMPLEMENTATIONS OF THE LESSON PLANS THAT PREPARED ACCORDING TO 5E MODEL
  BURCU NUR BAŞTÜRK ŞAHİN, MURAT ALTUN
 • 18735 - Matematikte Küme Konusunun Öğretiminde Renkli Bir Etkinlik Önerisi
  BURAK KARABEY, KEMAL YÜRÜMEZOĞLU
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 6. SALON

Moderator : PROF. DR. İBRAHİM KISAÇ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Yönetimi - Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18036 - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çalışan Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Değişime İlişkin Tutumları (Manisa İli Kırkağaç İlçesi Örneği)
  ŞERMİN ILGIN, ADİL ÇORUK
 • 18046 - ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  ALİ RIZA TERZİ, HANDE ÇELİK, AYŞE PINAR DÜLKER
 • 18067 - LOZAN’DAN SONRA BATI TRAKYA’DA DİN EĞİTİMİ DEVAM ETMESİ ve BATI TRAKYA’DAKİ MÜSLÜMANLARA TANINAN DİN EĞİTİMİ HAKLARININ KORUNMASI
  TZEMİL ACHMETSİK, MUSTAFA TÜRKMEN
 • 18454 - YETİŞKİNLERDE UMUTSUZLUK DÜZEYİNİN YAŞAM STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  İBRAHİM KISAÇ, ESEN ENGİN, KÜBRA DUYAN, ÖZLEM BUKEY, SELMA DOLU
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 7. SALON

Moderator : DR.ÖĞR.ÜYESİ NERMİN KARABACAK - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Öğretmen Eğitimi - Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 17925 - SOSYAL YENİLİKÇİLİK SOSYAL HİZMET EĞİTİM MÜFREDATINA NASIL EKLENMELİ?
  TARIK TUNCAY, BUĞRA YILDIRIM
 • 18027 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİLİK ALGISI/İSTANBUL ÖRNEĞİ
  SEVDANUR ÇELEN, MERYEM HAYIR KANAT
 • 18614 - Hizmetiçinde Öğretmenlik Mesleğinin Değerlerini Kazandırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Sentez
  MEHMET KÜÇÜK, RUKEN AKAR-VURAL, ŞENOL SEZER, NERMİN KARABACAK
 • 18670 - Türkiye ve Avustralya’daki Öğretmen Yetiştirme Sistemleri ve Akreditasyon Politikalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
  ORHAN ATAMAN, ABDULLAH ADIGÜZEL, AHMET DOLMACI
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 8. SALON

Moderator : PROF. DR. YÜCEL KABAPINAR - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Değerler ve Sevgi Eğitimi - Tarih Eğitimi

 • 14531 - ŞİİRLER HEDİYEYE DÖNÜŞTÜ
  NURTEN GÖK
 • 18238 - “Gençler Üsküdar’ın Yerel Tarihini Yazıyor”: Bir Projenin Bitiş Muhasebesi
  YÜCEL KABAPINAR
 • 18362 - 30 ile 45 Yaşları Arasındaki Yetişkinlerin Sevgiyi Alma ve Aktarma Biçimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
  GÖKÇEN İLHAN ILDIZ, SERDAL SEVEN
 • 18739 - "ÇEMBERİMDE GÜL OYA " Ulusal Kültür Projesi
  NESRİN KARADUMAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SÜHEYLA SARITAŞ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Okul Öncesi Eğitimi - Eğitim Sosyolojisi

 • 18133 - TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN OKUL ORTAMI VE DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  SÜHEYLA SARITAŞ
 • 18134 - SOSYAL KALKINMA AÇISINDAN KADIN EĞİTİMİ
  SÜHEYLA SARITAŞ
 • 18579 - Okulöncesi Dönem Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi
  MERVE YILDIRIM, DAMLA GÜZELDERE AYDıN, BİLGE NUR KANBUR, , , , ŞAKİRE OCAK KARABAY
 • 18581 - “Toplumsal Cinsiyet” Teması Çerçevesinde Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Eğitici Oyun Materyalleri
  , MERVE TUNÇ, MERVE SELVİNAZ BARIŞ, , DAMLA GÜZELDERE AYDıN, , ŞAKİRE OCAK KARABAY
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 10. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKSU ÇİÇEKLİ KOÇ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Türkçe Eğitimi

 • 18068 - LOZAN ANTLAŞMASI’NDAN SONRA BATI TRAKYA’DAKİ AZINLIKLARA VERİLEN ANA DİLİ EĞİTİMİNİN DURUMU
  TZEMİL ACHMETSİK, ONOUR IMPRAM, MUSTAFA TÜRKMEN
 • 18416 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİLİKLERİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  GÖKSU ÇİÇEKLİ KOÇ
 • 18417 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  GÖKSU ÇİÇEKLİ KOÇ
 • 18511 - İletişim Fakültelerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi
  ONUR BAYRAM, ENGİN ÇAĞLAK
10 Mayıs 2018, Perşembe

10:00 - 11:00

10 - 2. OTURUM 12. SALON

Location : -

SANAL SUNUM

 • 18206 - TEK PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE‘DE YURTTAŞLIK EĞİTİMİ
  DOĞAN DUMAN, MUSTAFA DOĞDU
 • 18324 - TASARIM TEMELLİ MESLEK EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNİN KAZANIMI: ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ
  ALPER TORUN, FİRDEVS KULAK TORUN, ŞENGÜL YALÇINKAYA
 • 18492 - TOPLUMLARIN MATEMATİK EĞİTİMLERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR (ÇARPMA ÖRNEĞİ)
  HATİCE BÜŞRA GÖZÜBÜYÜK, NUH ÖZBEY, ÖZGE GÖKTÜRK
 • 18515 - Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  ÖNER USLU, NİLAY T. BÜMEN
 • 18588 - İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  HALE ALKAN, NİLAY BÜMEN, ÖNER USLU
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:00 - 11:15

ARA

Location : -

10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYSEGUL ALAYBEYOGLU - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 15885 - GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE 'MADDENİN HALLERİ VE ISI' KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER
  AYDIN KIZILASLAN
 • 18168 - FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ LABORATUVAR ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  GÜRCAN UZAL, AYTEKİN ERDEM, DUYGU HÜYÜK
 • 18407 - Türkiye’de “Kavram Haritası” Konusunda Gerçekleştirilen Tezlerin Analizi
  ESRA KABATAŞ MEMİŞ, ESMA KARAKUŞ, TUBA DEMİRCİ
 • 18591 - Erozyon ve Heyelan Kavramlarıyla İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgıları; Gelişimsel Bir Çalışma
  ARZU KÜÇÜK, NAGİHAN YILDIRIM
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : PROF. DR. YÜCEL KABAPINAR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Okul Öncesi Eğitimi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - Sınıf Eğitimi

 • 18241 - Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Müzikal Zekâyı Kullanmak: "Hatayı Ben En Başında Yaptım TEMA Vakfına Üye Olmayarak ….."
  YÜCEL KABAPINAR, TUĞBA SARGIN, SERHAT AL
 • 18361 - BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 6 YAŞ ÇOCUKLARININ BAĞLANMA VE EBEVEYNLERİNİN DUYGU SOSYALLEŞTİRME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÖKÇEN İLHAN ILDIZ, SERDAL SEVEN
 • 18693 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Beceri ve Mizaç Özellikleri ile Empati Kurma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  BURCU ÖZDEMİR BECEREN, CEREN ARI ARAT
 • 18718 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIĞIN KEŞFEDİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  NEVIN AKARSU, SEFA PEKOL
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR.ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA KULA ÜNVER - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 18023 - Sorgulama Tabanlı Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
  AYŞE TEKİN DEDE
 • 18534 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOGEBRA YAZILIMININ MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME
  BUKET ÖZÜM BÜLBÜL, ERDEM ÇEKMEZ
 • 18618 - YAPISALCILIĞIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİ DERSİNDEKİ ÇOKGENLER KONUSUYLA İLGİLİ BAŞARILARINA YÖNELİK ETKİSİ
  ŞÜKRÜ İLGÜN, SEYFULLAH HIZARCI
 • 18686 - SIRADIŞI PROBLEMLERİN 8. SINIF MEB PROGRAMINA ENTEGRASYONU, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  SEVCAN ALAÇAMLI
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ.DR.UĞUR GÜRGAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18539 - Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 11. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi
  UĞUR GÜRGAN, ESRA ÇAKMAK, MELİH AGUŞ
 • 18667 - 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMININ SOSYAL BECERİ VE YILMAZLIKLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  UĞUR GÜRGAN, MERVE DEVRİMCİ, MERVE ÇİL
 • 18676 - SINAV KAYGISI YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN EBEVEYN TUTUMU VE ALGILANAN AİLE DESTEĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  UĞUR GÜRGAN, SEVİM ŞEN, KÜBRA KUMCU
 • 18690 - BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİLİNÇLİ FARKINDALIK GELİŞTİRME PROGRAMININ BENLİK SAYGISINA VE ÖZ YETERLİĞE ETKİSİ
  UĞUR GÜRGAN, SERRANUR GÜNNÜ, HİLAL TURAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 18408 - Yabancı Dil Derslerinde Dijital Materyal Tasarımı: Kendi Videonu çek!
  BAHAR İŞİGÜZEL
 • 18462 - Lexical Component of the Young Learners’ English Syllabus in Turkey
  MERAL ÖZTÜRK, KEVSER BANU ÇETİN
 • 18555 - MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 6. SINIF MÜZİK DERSİ ÇALIŞMA KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  EMRAH KAYA, İNCİLAY BAŞ
 • 18610 - ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YARATICI MATERYAL TASARLAMA
  CEYDA YALÇIN
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MERYEM HAYIR KANAT - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim

 • 18517 - 9. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE UYGULAMA BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  BARIŞ KÜÇÜKSU, GÖZDE PEKCAN, AYKUT KOYUNCUOĞLU, FEYZA ZEYTİNLİ
 • 18518 - 8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Edebi Akımlara Göre Analizi
  GÖZDE PEKCAN, FEYZA ZEYTİNLİ, BARIŞ KÜÇÜKSU, AYKUT KOYUNCUOĞLU
 • 18519 - 5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE ANALİZİ
  AYKUT KOYUNCUOĞLU, FEYZA ZEYTİNLİ, BARIŞ KÜÇÜKSU, GÖZDE PEKCAN
 • 18520 - 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN PIAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE ANALİZİ
  FEYZA ZEYTİNLİ, AYKUT KOYUNCUOĞLU, BARIŞ KÜÇÜKSU, GÖZDE PEKCAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 7. SALON

Moderator : DR. DAVUT KARAMAN - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Yaşam Boyu Öğrenme

 • 14707 - Alman Metodu Derin Beyin Egzersizleri
  OĞUZHAN GÖZEK
 • 18074 - YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ PERFORMASINA ETKİSİ: ÖĞRENCİ VELİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  DAVUT KARAMAN, YASEMİN ÖZCAN KARAMAN, VELİ KURNAZ
 • 18075 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMASI VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN İSTİHDAMA ETKİSİ
  DAVUT KARAMAN, YASEMİN ÖZCAN KARAMAN, VELİ KURNAZ
 • 18582 - YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE BİR OKUL UYGULAMASI ÖRNEĞİ “ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ”
  HASAN HÜSEYİN KOCAOĞLU, GÜLÇİN SAYRACI, SERAP SUNKUR
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İLKER USTA - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim

 • 16254 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI İLE EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  ZEHRA İZALAN, DERYA GÖĞEBAKAN YILDIZ
 • 16594 - SEVGİ EĞİTİMİ DERSİ SONUNDA ÖĞRENCİLERİN SEVGİYE DAİR GÖRÜŞLERİ
  ŞEYMA ŞAHİN, BURCU ÖKMEN, ABDURRAHMAN KILIÇ
 • 18496 - Öğrenci Merkezli Öğrenme ile İlgili Tezlerde Ulaşılan Sonuçların İncelenmesi
  ABDURRAHMAN KILIÇ, AYŞE BETÜL AKDEMİR
 • 18561 - düşünme biçimleri üzerine yapılan tezlerin yapısal olarak incelenmesi
  ÇAĞLA PINAR ŞENSOY, ÖZNUR CANOĞLU, ABDURRAHMAN KILIÇ
 • 18600 - Bireysel Öğrenme Malzemesi Olarak Ders Kitaplarının Öğretim Tasarımlarının İncelenmesi
  İLKER USTA, SERAP UĞUR
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MURAT BAŞAR - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Okul Öncesi Eğitimi - Türkçe Eğitimi

 • 18131 - Okul Öncesi Eğitimde Sistem Düşüncesi ile Gerçekleştirilen Uygulama Örneği
  HANDE GÜNGÖR, AYŞEN MUSOĞLU
 • 18145 - Okul Öncesi Dönemde Kalem Tutma Etkinliklerinin İlkokuma Yazma Sürecine Etkisi
  MURAT BAŞAR, MİDRABİ CİHANGİR DOĞAN, NURCAN ŞENER
 • 18437 - Çocuk Edebiyatı Alanında Eleştirel Bir İnceleme Örneği “Yürek Dede ile Padişah”
  MERVE YILMAZ, METİN YILMAZ, FATMA NUR ÜSTÜN, OSMAN AKTAN
 • 18481 - Aile Tutumları ile Çocuğun sosyal-duygusal uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
  BURCU ÖZDEMİR BECEREN, TUĞÇE KANAT, BÜŞRA USLU
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYSEGUL ALAYBEYOGLU - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Teknolojisi - Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18225 - ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ve ÖĞRETİM BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK MANTIK TABANLI SİSTEM TASARIMI
  AYSEGUL ALAYBEYOGLU, MURAT SOLMAZ
 • 18357 - Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  AYŞE KALYON, PAKİZE URFALI DADANDI, İBRAHİM DADANDI, FATİH KOCA
 • 18365 - Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitiminin Sürdürülebilirliği: Ergenlere ve Topluma Katkıları
  FATMA EBRU İKİZ, KEMAL BALKAN, GÖZDE ŞENSOY, UMUT ÇATAL
 • 18583 - ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ve KAYGININ YORDANMASI: UYUM, YETKİNLİK İNANCI, YALNIZLIK
  ÖNER ÇELİKKALELİ, MİM SERTAÇ TÜMTAŞ
 • 18712 - EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARINDA GÖRSEL TASARIM ELEMANLARI
  DENİZ KÜRŞAD
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 11. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLHAN ADİLOĞULLARI - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Psikolojisi - Eğitim Teknolojisi - Spor Bilimleri Eğitimi

 • 18295 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, SERKAN AKSOY, ENDER ALİ ULUÇ, SAVAŞ DUMAN, İLHAN ADİLOĞULLARI
 • 18396 - Sporda Takım Direnci Özellikleri Envanteri: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  RECEP GÖRGÜLÜ, ENDER ŞENEL, İLHAN ADİLOĞULLARI, MEVLÜT YILDIZ
 • 18461 - Ortaöğretim Okullarında Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Algıları Üzerine Bir Çalışma
  SALİH BİRİŞÇİ
 • 18595 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEME DAVRANIŞLARININ TESPİT EDİLMESİNDE SESLİ DÜŞÜNME PROTOKOLÜNÜN KULLANILMASI
  NAGİHAN İMER ÇETİN, BETÜL TİMUR
10 Mayıs 2018, Perşembe

11:15 - 12:15

10 - 3. OTURUM 12. SALON

Location : -

SANAL SUNUM

 • 18048 - İŞ ANLAMI VE SOSYAL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  MUSTAFA KOÇ, BASRİ ÖZÇELİK, EROL UĞUR
 • 18413 - Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esnekliğe İlişkin Görüşleri
  HANİFE ESEN AYGÜN, ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN
 • 18414 - Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnançları ve Uygulamaları Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
  ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN, HANİFE ESEN AYGÜN
 • 18484 - İnsan Hakları ve Demokrasi Dersinde Eleştirel Okuma Yaklaşımının Eleştirel Okuma Becerisinin Kazandırılmasına Etkisi
  AHMET UTKU ÖZENSOY, CENGİZ TAŞKIRAN, ERDİNÇ ÖCAL
10 Mayıs 2018, Perşembe

12:15 - 13:15

ÖĞLE YEMEĞİ

Location : -

10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 1. SALON

Moderator : PROF. DR. FİLİZ KABAPINAR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 17826 - SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİMİN BAŞARI VE MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ
  BÜLENT PEKDAĞ, NURSEN AZİZOĞLU, AYBERK BOSTAN SARIOĞLAN, GÜLNUR KUZUCU
 • 18263 - Yaratıcılığın Ve Yaratıcılığı Yönetmenin Önemi
  AYŞEGÜL TONGAL
 • 18370 - Bire bir analojilerin lise öğrencilerinin kimyasal bağlar kavramını öğrenmeleri üzerine etkisi: Tekli analojiler çoklu analojilere karşı
  FİLİZ KABAPINAR, ECEM YALÇINLAR
 • 18373 - Lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gündelik yaşamda etkileşim halinde oldukları ürünlerin içerik ve kullanım biçimine ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi
  FİLİZ KABAPINAR, AYŞİN DİNÇER
 • 18547 - KAVRAM YANILGILARININ ÜST BİLİŞ BECERİLERİ KULLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ
  NİLGÜN TATAR, MEVLÜT İDGÜ
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ AYTEKİN ERDEM - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18167 - LİSELERDEKİ FİZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
  AYTEKİN ERDEM, GÜRCAN UZAL, DUYGU HÜYÜK
 • 18279 - 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Gelişimi Üzerine Bilimsel Argümantasyonun Etkisinin İncelenmesi
  YURDAGÜL BOĞAR
 • 18389 - Kavram Haritaları Yoluyla Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  MEHMET KÜÇÜK, SEMRA BURKAZ EKİNCİ
 • 18447 - Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Özyeterlik Algıları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki
  AFRA BIYIK, MUNİSE SEÇKİN KAPUCU
 • 18525 - Ortaokul Öğrencilerin Modelleme için Süreçsel Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Tasarlama: Malzeme-Araç İlişkisi ve Malzeme-Model İlişkisi Kurma Becerileri
  HAKAN ŞEVKİ AYVACI, SİNAN BÜLBÜL
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEVİNÇ MERT UYANGÖR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • 16474 - Assessing the Cognitive Test Anxiety Levels of Turkish and Syrian Students: A Cross-Cultural Study
  DİNÇAY KÖKSAL, ÖMER GÖKHAN ULUM
 • 18312 - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ve Öğrenci Görüşleri
  FATMA BURCU ALP, SEVİNÇ MERT UYANGÖR
 • 18567 - Matematik Öğretmen Adaylarının Fark Etme Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  BERNA TATAROĞLU TAŞDAN
 • 18713 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  CENK KEŞAN, DİLEK İZGİOL, YUSUF ERKUŞ
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ.DR. UĞUR GÜRGAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18483 - 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE YÖNETİMİ BECERİLERİ PROGRAMININ ÖFKE KONTROLÜ, İLETİŞİM BECERİLERİ VE KAYGIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  UĞUR GÜRGAN, SÜMEYRA YILMAZ, NİHAL ÖZÇELİK
 • 18516 - SINAV KAYGISI İLE BAŞA ÇIKMA GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN 11. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI VE OTOMATİK DÜŞÜNCE DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİ
  UĞUR GÜRGAN, GAMZE SEVCAN, RONAYİ ERGÜN
 • 18536 - LİSE ÖĞRENCİLERİNDE CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI VE NOMOFOBİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  UĞUR GÜRGAN, DENİZ EKŞİ, ELİF KURT
 • 18538 - ARKADAŞLIK BECERİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN (5. VE 6. SINIF) YALNIZLIK DÜZEYLERİNE VE SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ
  UĞUR GÜRGAN, MERVE ŞAHİN, FATMA ÇELİK
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi - Eğitim Programları ve Öğretim

 • 16593 - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ: BİR DELPHI ÇALIŞMASI
  BURCU ÖKMEN, ŞEYMA ŞAHİN, ABDURRAHMAN KILIÇ, ABDULLAH ADIGÜZEL
 • 18096 - KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN PASCH ve ERASMUS PROGRAMLARI ve LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAZANIMLARI
  SERPİL KILIÇ CEBECİ, OSMAN CEBECİ
 • 18180 - A Genre Analysis of Research Articles Abstracts in Mental Health Nursing
  GÜLŞAH TERCAN
 • 18243 - L2 Willingness to Communicate and International Posture of EFL Learners in Turkish Context
  GÜLŞAH TERCAN, AYSUN YAVUZ
 • 18633 - ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEZLERİN YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ
  ABDURRAHMAN KILIÇ, AYŞE BETÜL AKDEMİR
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 6. SALON

Moderator : PROF. DR. İBRAHİM KISAÇ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18166 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  ŞAHİN DANİŞMAN, AHMET SAPANCI, HATİCE ÇERİBAŞ
 • 18303 - PISA 2015 Verilerine Göre Okula Aidiyet Duygusu ile Olumlu ve Olumsuz Öğretmen Davranışları Arasındaki İlişki
  İBRAHİM DADANDI, FATİH KOCA, PAKİZE URFALI DADANDI, AYŞE KALYON
 • 18304 - Üniversite Öğrencilerinin Alkol ve Sigara Kullanım Durumları ile Hostilite ve Olumsuz Benlik Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
  FATİH KOCA, İBRAHİM DADANDI, AYŞE KALYON, PAKİZE URFALI DADANDI
 • 18456 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE ANNE BABA EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE YAKIN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  İBRAHİM KISAÇ, ERTUĞRUL SAĞLAM, ASLIHAN ÖZKAN, AYLİN UZUN, ENES ÖZKAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MURAT BAŞAR - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Temel Eğitim

 • 18146 - Bal Filminin Eğitim Kavramları Açısından İncelenmesi
  MURAT BAŞAR, MİDRABİ CİHANGİR DOĞAN, NURCAN ŞENER
 • 18199 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 3. ve 4. sınıf Kazanımları Kapsamında Sosyobilimsel Konuları Nasıl İlişkilendirdiklerinin İncelenmesi
  FATİH AYDIN, YAVUZ SİLİK
 • 18424 - Eğitimde Sistem Düşüncesi Yaklaşımının Okul Öncesi Çocuklarının Çevre Bilinci Üzerine Etkisi
  NURDAN ELLEZ, NACİYE KAYA, A. MURAT ELLEZ
 • 18679 - Developing Library Culture in Early Childhood Through Story Telling in a Library Environment
  ŞEBNEM SOYLU, SELMA MERT
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN METE - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Mesleki ve Teknik Eğitim - Öğretmen Yetiştirme

 • 18169 - ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANI VE DANIŞMAN MEMNUNİYETİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
  HASAN METE, AYTEKİN ERDEM, GÜRCAN UZAL, DUYGU HÜYÜK, SAİM ALTAY
 • 18170 - ÖĞRENCİLERİN MESLEK YÜKSEKOKULU ve ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
  AYTEKİN ERDEM, HASAN METE, GÜRCAN UZAL, SAİM ALTAY, DUYGU HÜYÜK
 • 18226 - Kadın Üst Giyimlerinden Pelerin ve Pançonun Teknik Bilgi ve Kalıp Çizimi Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  ERKAN TÜRKMEN DÖNMEZ, MELİKE SOLMAZ CİLOŞOĞLU
 • 18404 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT ESERLERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ, FERYAL ÇUBUKÇU, ELİF KARAASLAN, CANSU ÇELEBİ EROL
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H. SEVİNÇ PEKER - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Okul Öncesi Eğitimi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • 18336 - OYUNCAK SEÇİMİNDE ANNE-BABA VE ÇOCUK
  ELİF MERCAN UZUN, MELDA GÜRAL, CİHAN GÜLCAN
 • 18337 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI
  MELDA GÜRAL, ELİF MERCAN UZUN, CİHAN GÜLCAN
 • 18403 - Dünya da Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi
  AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, ZELİHA SOLAK
 • 18605 - ŞEHZADELER ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROJESİNİN İLKOKUL ÇOCUKLARININ GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  AKIN ŞENTÜRK, CUMHUR KAPUSUZ
 • 18630 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
  NEVIN AKARSU, SEFA PEKOL
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 10. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN YILMAZ KÜÇÜKÖNCÜ - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

 • 18229 - GENEL MÜZİK ÖĞRETİMİNDE SINAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
  HÜSEYİN YILMAZ KÜÇÜKÖNCÜ
 • 18611 - BURDUR-BUCAK, MELLİ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GÖYNEKLERİNİN GÜNÜMÜZ MODASINA YANSITILMASI
  AYŞEGÜL HAMAMCI, NAİLE RENGİN OYMAN
 • 18613 - ESKİ TÜRKLERDE SİMYACILIK
  AYŞEGÜL HAMAMCI, MEHMET ÖZKARTAL, FATIMA TOKGÖZ GÜN, AYŞE YILDIRIM
 • 18615 - GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE KULLANILAN YILDIZ MOTİFİ VE BUNUN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KÖKENLERİNİN İNCELENMESİ
  MEHMET ÖZKARTAL, FATIMA TOKGÖZ GÜN, AYŞEGÜL HAMAMCI, AYŞE YILDIRIM
 • 18619 - KÜLTÜRÜN SON DÖNEM GRAFİK TASARIM İŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  FATIMA TOKGÖZ GÜN, AYŞEGÜL HAMAMCI, AYŞE YILDIRIM
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ LEYLA ULUS - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Özel Eğitim - Eğitim Programları ve Öğretim

 • 16493 - OTİZMLİ BİREYLERİN TEMEL AKADEMİK BECERİ DÜZEYLERİ İLE AİLELERİNİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  EREN ŞAHİN, AYFER SU BERGİL
 • 17096 - Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Kalitesi Algıları
  YAVUZ YAMAN, LEYLA ULUS
 • 18457 - İlkokul Programlarında (1-4) yer alan ve kazandırılması hedeflenen değerlere İlişkin Sınıf Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin görüşleri
  BESTE DİNÇER, ÜMİT GÖZEL
 • 18666 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN “GELECEK” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORİK OLARAK İNCELENMESİ
  ZEYNEP YAM, AHMET KURNAZ, HATİCE ÇETİNKAYA
10 Mayıs 2018, Perşembe

13:15 - 14:15

10 - 4. OTURUM 12. SALON

Location : -

Sanal Sunum

 • 18326 - Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  TUNAHAN ERPAY, GÖKHAN ATİK
 • 18329 - Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  TUNAHAN ERPAY, GÖKHAN ATİK
 • 18576 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesi: Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Örneği
  SEMİH BAŞ, HASAN CELAL BALIKÇI, MUSTAFA ALPSÜLÜN, REYHAN BASIK
 • 18577 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞININ TESPİT EDİLMESİ: Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Örneği
  SEMİH BAŞ, MUSTAFA ALPSÜLÜN, HASAN CELAL BALIKÇI, ZEHRA BOZDAĞ
 • 18594 - ÖRTÜK PROGRAM BOYUTUNDA ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA AİT TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  CUMHUR ERDÖNMEZ, DİLEK KEKEÇ MORKOÇ
 • 18596 - ÖNLİSANS EĞİTİMİNİN YETERLİLİĞİNİN, ÖNLİSANS MEZUNLARIN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  CUMHUR ERDÖNMEZ, DİLEK KEKEÇ MORKOÇ
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:15 - 14:30

ARA

Location : -

10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 1. SALON

Moderator : PROF. DR. TARIK TUNCAY - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi - Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 18150 - 2018 “Türkçe” ve “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersi Öğretim Programlarında Dijital Vatandaşlık Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  SERDAR AKBULUT, ALİ GERİŞ, HAMİDE KILIÇ
 • 18161 - Sosyal Medyanın Sosyal Hizmet Eğitimine Entegrasyonu: Pratiğe Dayalı Yaratıcı Öğrenme
  TARIK TUNCAY, ERCEM ERKUL
 • 18275 - Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti Devletlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
  NALAN ALTAY
 • 18599 - Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi yeterliliklerine ilişkin görüşleri
  MURAT BAYRAM YILAR, NECATİ TOMAL
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT PEKDAĞ - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Çevre Eğitimi - Eğitim Teknolojisi - Fen Bilimleri Eğitimi

 • 17832 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: KİMYA VE BEN
  BÜLENT PEKDAĞ, SELVİHAN DERTLİ
 • 18375 - Çevreci İdeoloji ve Sanat İlişkisi
  ÖMER SOLAK
 • 18460 - Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik İnanışları ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  SALİH BİRİŞÇİ, ÜMİT KUL
 • 18680 - ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA PLANLANAN BİR ÖRNEK GEZİ: AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ
  BEGUM BUSE SARI, TAYFUN GÜLER, FEHİME SEVİL YALÇIN
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEVİNÇ MERT UYANGÖR - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Matematik Eğitimi

 • 18311 - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişki
  SEVİNÇ MERT UYANGÖR, FATMA BURCU ALP
 • 18398 - 5. SINIF ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER KONUSU İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
  CUMALİ ÖKSÜZ, GALİP GENÇ
 • 18479 - Sınıf İçi Bir Modelleme Uygulamasından Yansımalar
  AYŞE TEKİN DEDE, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18621 - Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Düşüncelerini Fark Etme Becerilerinin Öğrencilerin Yazılı Yanıtları Aracılığıyla İncelenmesi
  BERNA TATAROĞLU TAŞDAN
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ.DR.UĞUR GÜRGAN - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Eğitim Psikolojisi - Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18084 - Öznel İyi Oluş ve Kişilik Tiplerinin Affedicilik Üzerindeki Yordayıcı Rolü
  EROL UĞUR, BASRİ ÖZÇELİK, ALİ HAYDAR ŞAR
 • 18476 - Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Yalnızlık Düzeyleri İle Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Sosyal ve Psikolojik Kırılganlık Üzerindeki Etkisi
  UĞUR GÜRGAN, NİDA GÜLTEKİN, HİLMİ SEZER
 • 18480 - OLDBOY FİLMİNİN PSİKOLOJİK KURAMLAR AÇISIDAN İNCELENMESİ
  RIDVAN BEGİŞ
 • 18482 - ORTAOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİ VE ANNE BABA DAVRANIŞI ARASINDSAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  UĞUR GÜRGAN, SAİDE ŞAHİNKAYA, SELENAY YÜCEL
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL - Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 18487 - The ideas of English Language Teachers at State Middle Schools on ELT practices in Turkey
  EMİNE GÜZEL, DEMET KULAÇ PÜREN, YELDA ORHON
 • 18489 - The Opinions of Pre-service English Teachers on Teaching Practicum
  YELDA ORHON
 • 18562 - Framework of Research Paradigms in Educational Research Studies: Examination of a Sample Article
  DİNÇAY KÖKSAL, SÜLEYMAN GÜN
 • 18625 - STATUS OF GENDER IN NATIONAL AND INTERNATIONAL ENGLISH TEXTBOOKS: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
  SÜLEYMAN GÜN, ECE ZEHİR TOPKAYA
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 6. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H.SEVİNÇ PEKER - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Yönetimi - Matematik Eğitimi

 • 18069 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  ERHAN YAYLAK, SÜLEYMAN İNAN
 • 18203 - Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Performans Öz Değerlendirme Sonuçlarının Branş Değişkeni Açısından İncelenmesi
  SANEM DİLBAZ SAYIN, HASAN ARSLAN
 • 18382 - ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI VE UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
  İSMAİL KARSANTIK, İSMAİL EROL
 • 18384 - Yükseköğretim Öğrencilerinin Halk Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
  İSMAİL EROL, İSMAİL KARSANTIK
 • 18714 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. ÖĞRENEN BECERİLERİ İLE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  CENK KEŞAN, DİLEK İZGİOL, YUSUF ERKUŞ
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 7. SALON

Moderator : PROF. DR. NURHAYAT ÇELEBİ - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Eğitim Teknolojisi - Öğretmen Yetiştirme

 • 18276 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  KEMAL ALTIPARMAK, PINAR ÇAVAŞ, BELGİN ARSLAN CANSEVER, TÜRKAN ERCAN ÖZAYDIN, CEREN ALAÇAM AKŞİT
 • 18330 - Sınıf Öğretmenlerinin Derste Dijital Oyunlardan Yararlanma Durumları ve Karşılaştıkları Engeller
  AYŞE KULA
 • 18334 - Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Değerlendirme Formunda Kullanılan Ölçütlere İlişkin Görüşleri
  NURHAYAT ÇELEBİ, EMİNE BABAOĞLAN, GÜLENAZ SELÇUK, HURİYE SEVİNÇ PEKER
 • 18394 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine İlişkin Tutum, Özyeterlikleri ile Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri Arasındaki İlişki
  NURHAK CEM DEDEBALİ, BESTE DİNÇER, ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
 • 18569 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE ÜST BİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  NİLGÜN TATAR
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLHAN ADİLOĞULLARI - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Eğitim Teknolojisi - Spor Bilimleri Eğitimi

 • 18107 - Üniversite Öğrencilerinin Sıvılar Konusunda Görsel Hazırlama Yöntemiyle Değerlendirilmeleri
  HANDAN ÜREK, GAMZE DOLU
 • 18108 - Sıvılar Konusunun Öğrencilerin Ürettikleri Sloganlar Yardımıyla Değerlendirilmesi
  GAMZE DOLU, HANDAN ÜREK
 • 18292 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Power Point ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkinliği ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (ÇOMÜ ÖRNEĞİ)
  ENDER ALİ ULUÇ, SERKAN AKSOY, İLHAN ADİLOĞULLARI, GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, SAVAŞ DUMAN
 • 18293 - SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  SERKAN AKSOY, ENDER ALİ ULUÇ, GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, İLHAN ADİLOĞULLARI, SAVAŞ DUMAN
 • 18379 - FARKLI BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDA İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  SAVAŞ DUMAN, İLHAN ADİLOĞULLARI, SERKAN AKSOY, GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, ENDER ALİ ULUÇ
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYŞE DERYA IŞIK - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Değerler ve Sevgi Eğitimi - Okul Öncesi Eğitimi

 • 18264 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  RENGİN ZEMBAT, GÜLŞEN İLÇİ KÜSMÜŞ
 • 18474 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Saygı Değerine Bakış Algısının İncelenmesi
  NURCAN GÜLSEREN, MEHMET KÜÇÜK
 • 18524 - Resimli Çocuk Kitaplarında Değerler Analizi: 2000-2007 Yılları Arasında Basılmış Kitaplar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  MİNE KAZANCI GÜL, MESUDE ATAY
 • 18531 - Resimli Çocuk Kitaplarında Değerler Analizi: 2014 Yılında Basılmış Kitaplar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  MİNE KAZANCI GÜL, MESUDE ATAY
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 10. SALON

Moderator : MELİKE SOLMAZ CİLOŞOĞLU - Location : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Mesleki ve Teknik Eğitim

 • 15698 - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (YUNUS EMRE, İSTANBUL KİTAP SETİ ÖRNEĞİ)
  AHMET ZEKİ GÜVEN, EMRULLAH BANAZ, UĞUR ÖZBİLEN
 • 18227 - Yeni Bir Deneme ile 4 Yaş Çocuk Temel Beden ve Temel Kol Kalıbının Oluşturulması
  MELİKE SOLMAZ CİLOŞOĞLU, ERKAN TÜRKMEN DÖNMEZ
 • 18848 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ CİNSEL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ANNE BABA TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  HAYDAR DURUKAN
 • 18849 - İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMDE DRAMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  ARZU BAYINDIR
 • 18863 - Kadınların Sosyal Varlık Alanı Olarak İlkokul Bahçeleri
  ARZU BAYINDIR, ELMAZİYE TEMİZ
10 Mayıs 2018, Perşembe

14:30 - 15:45

10 - 5. OTURUM 12. SALON

Location : SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

SANAL SUNUM

 • 17975 - A Genre Analysis of Dissertation Abstracts and a Genre Based Instruction on Writing MA Dissertations
  ÖZLEM KARAAGAC TUNA
 • 17977 - The Perspectives of Instructors and Students on Pros and Cons of EMI: An Integrative Research Review
  ÖZLEM KARAAGAC TUNA
 • 18112 - Language production errors from a psycholinguistic perspective
  ENGİN EVRİM ÖNEM
 • 18120 - Using sound edition software to teach/test listening in ELT
  ENGİN EVRİM ÖNEM
 • 18653 - Yabancı dil öğretiminde tasarım tabanlı öğrenme etkinliklerinin kullanımı
  MUSTAFA SARITEPECİ, HATİCE DURAK
11 Mayıs 2018, Cuma
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. FERİDE ŞAHİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Öğretmen Yetiştirme

 • 18300 - Lise Öğrencilerinin Omurgalı Hayvanların Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, SİNEM GÖNÜL
 • 18301 - Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, SİNEM GÖNÜL
 • 18453 - Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Mantıksal Düşünme Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  FERİDE ŞAHİN, SALİH ATEŞ
 • 18509 - 7. Sınıf Öğrencilerinin Bir FeTeMM Sürecine Yönelik Değerlendirmeleri
  TOLGA BABACAN, SALİH UZUN
 • 18559 - STEM+A Yaklaşımı ve Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi
  HALİME AKSOY, ÖZLEM ATEŞ
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ.DR.NİLGÜN TATAR - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18079 - FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ NEDİR?
  KÜBRANUR SARI, FATMA ŞAŞMAZ ÖREN
 • 18286 - 9. SINIF LİSE BİYOLOJİ DERS KİTABININ ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, HATİCE BEYZA ALPARSLAN
 • 18372 - FETEMM UYGULAMLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİS ALGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  GÜLBİN KIYICI, AYŞEGÜL ERGÜN
 • 18386 - ‘Web of Science’ Veritabanında Fen Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisi Konulu Çalışmaların Değerlendirilmesi
  KÜBRANUR SARI, FATMA ŞAŞMAZ ÖREN
 • 18716 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Belirlenerek Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Bakımından İncelenmesi
  FATMA ŞAŞMAZ ÖREN, AYŞEGÜL KARAPINAR
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 3. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA KULA ÜNVER - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

 • 18288 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ile Geometri Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ADEM DURU, HÜSEYİN DEMİRKAN
 • 18342 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki
  FEYZA NUR AKCAN, AHMET DELİL
 • 18705 - Examining Teachers' Views on 4MAT Teaching Model
  ZEYNEP BAHAR ERŞEN, BÜLENT GÜVEN
 • 18708 - Evaluation of the Teaching Environment for Improve the Geometric Habits of Mind of Tenth Grade Students
  ZEYNEP BAHAR ERŞEN, RIDVAN EZENTAŞ, MURAT ALTUN
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE EKGÜL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Yaşam Boyu Öğrenme - Okul Öncesi Eğitimi

 • 16729 - YAŞLILARDA YALNIZLIK
  HANİFE AKGÜL
 • 16850 - 60-72 AYLIK ÇOCUKLARA UYGULANAN CİNSELLİK EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
  SONGÜL YASEMİN ÖZGÜN, BURHAN ÇAPRİ
 • 18182 - Bazı Demografik Özelliklere Göre 60-72 Aylık Çocukların Ekolojik Ayak izi Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  HANDE GÜNGÖR, NİLGÜN CEVHER KALBURAN
 • 18558 - Lisans Öğrencilerinin Finansal Farkındalık Analizleri Doğrultusunda Finansal Okuryazarlık Eğitimlerinin Değerlendirilmesi ve Önemi : Balıkesir Üniversitesi Örneği
  ALİ ERFİDAN, MURAT ERDEM
 • 18641 - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Özyeterlik Düzeyleri
  İSMET KOÇ
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYHAN KAHRAMAN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

 • 18251 - Türkiye’de Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (İmam Hatip Liseleri Örneği)
  ABDULMUTTALİP IŞIDAN
 • 18252 - Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Edebiyatın Yeri
  ABDULMUTTALİP IŞIDAN
 • 18331 - Should language teachers reveal information about themselves? Perceptions on teacher self-disclosure
  AYHAN KAHRAMAN
 • 18332 - Oral repeated reading with Autistic language learners
  CUMHUR TEKŞEN, AYHAN KAHRAMAN
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEMİHA ŞAHİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğiitm Yönetimi

 • 17843 - GÖÇMEN ÖĞRETMEN SORUNLARI
  MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK
 • 17844 - ÖRGÜT SAĞLIĞI’ NA İLİŞKİN KAVRAM ANALİZİ
  SABRİ ÇELİK, MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK
 • 18349 - Öğretim Liderliği Alanındaki Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi
  MUHAMMED OKAN ÇİÇEK, BİROL DEMİRCİ, EDA İDİL
 • 18566 - 2003-2010 Yılları Arası Öğretmen Atamalarının Analizi
  HURİYE OKTAY, SEMİHA ŞAHİN
 • 18622 - Örgütsel Sinizm: İlk ve Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma
  HİLMİYE YÜKSEL, SEMİHA ŞAHİN
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 7. SALON

Moderator : PROF.DR.SALİH ÇEPNİ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğretmen Yetiştirme

 • 18371 - Çağdaş Yaklaşımlar Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterliklerine ve TPAB Özgüvenlerine Etkisinin İncelenmesi
  ÜMMÜHAN ORMANCI, ERKAN ÖZCAN, SEVİNÇ KAÇAR, ALİ GÜNAY BALIM
 • 18464 - BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTESİNE DAİR BİLİŞSEL YAPININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ
  ÖZLEM YUNUS, SERPİL KALAYCI
 • 18472 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  MÜNEVVER GÜNDOĞMUŞ, SULTAN ALP
 • 18631 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarındaki Günlük Yaşamla İlişkilendirme Durumları: Hücre Örneği
  BESTAMİ BUĞRA ÜLGER, ÜMMÜHAN ORMANCI, SALİH ÇEPNİ
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ZEKİYE ÖZGÜR - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

 • 18573 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİ DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM OLARAK KLİNİK MÜLAKAT
  ZEKİYE ÖZGÜR, SEMİHA KULA ÜNVER, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18574 - MİKRO-ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN ÖĞRETİMİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ VE DESTEKLENMESİ
  ZEKİYE ÖZGÜR, SEMİHA KULA ÜNVER, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18578 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Modelleme Etkinlikleri Üzerine Çalışırlarken Ortaya Çıkan Matematiksel Söylemleri
  ALİ ÖZGÜN ÖZER, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18702 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AÇIK UÇLU PROBLEM KURMA YAKLAŞIMLARI
  SEMİHA KULA ÜNVER, ZEKİYE ÖZGÜR, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18703 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN ÖĞRETİLMESİ ZOR OLAN MATEMATİK KONULARI, NEDENLERİ VE ÜSTESİNDEN GELME YOLLARI
  SEMİHA KULA ÜNVER, ZEKİYE ÖZGÜR, ESRA BUKOVA GÜZEL
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 9. SALON

Moderator : PROF.DR.AHMET ATAÇ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları - Öğretim- Eğitim Teknolojisi

 • 18105 - Waiting Till College for Educational Attainment of Economy: The Curriculum Draft For Economy Courses at High Schools in Turkey
  METİN AŞCI
 • 18162 - TÜRKİYE VE İNGİLTERE 4. ve 5. SINIF DİN DERSİ PROGRAMLARININ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  AKIN AKAR, METİN AŞCI
 • 18265 - Bir Sosyal Doku Projesi Olan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin İstihdama Katkısı
  ZEYNEP GÜNAY
 • 18299 - Bilgi İşlemsel Düşünme Araştırmalarının Betimsel Değişkenler Bağlamında Özellikleri ve Amaçları
  HALİL İBRAHİM HASESKİ, UFUK TUĞTEKİN, ULAŞ İLİC
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 10. SALON

Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sanal Sunum

 • 18269 - An Understanding of the Basic Philosophy of Partial EMI through the Administrators’ Eyes
  PINAR ÇANKAYA
 • 18376 - Pre-service EFL Teachers’ TPACK Competencies in Turkey: A Review of Current Research
  EMRAH EKMEKÇİ
 • 18548 - Microteaching Practises from EFL Student Teachers’ Perspectives
  EMRAH EKMEKÇİ, İSMAİL YAMAN
 • 18609 - Rehberlik Çerçeve Programlarının Beceri Boyutlarında İncelenmesi: Beceri Temelli Öğretim
  OĞUZHAN ÇOLAKKADIOĞLU, SEVDA DOĞAN DOLAPÇIOĞLU
 • 18612 - Karar Vermede Çatışma Teorisi
  OĞUZHAN ÇOLAKKADIOĞLU, S. SONAY GÜÇRAY
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 11. SALON

Moderator : DR. AYTUĞ ÖZALTUN ÇELİK - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

 • 18237 - Ortaokul Öğrencilerinin Kesirlerle Bölme İşlemi Üzerine Problem Kurma Becerileri
  EBRU MUTLU
 • 18471 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemine Yönelik Hazırladıkları Gerçek Yaşam Bağlamlı Problemler
  EBRU MUTLU, AYTUĞ ÖZALTUN ÇELİK
 • 18697 - Matematik Öğretmenlerinin İkinci Dereceden Fonksiyonların Öğrenilmesi için Tasarlanan Etkinliğe Yönelik Çözüm Yaklaşımları
  AYTUĞ ÖZALTUN ÇELİK, ESRA BUKOVA GÜZEL
 • 18699 - Matematik Öğretmenlerinin El Castillo Etkinliğine İlişkin Görüşleri
  AYTUĞ ÖZALTUN ÇELİK, ESRA BUKOVA GÜZEL
11 Mayıs 2018, Cuma

08:45 - 09:45

11 - 1. OTURUM 12. SALON

Moderator : DOÇ. DR. A. DERYA IŞIK - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Tarihi - Türkçe Eğitimi

 • 16771 - NEED ANALYSIS OF ENGLISH USE OF HOTEL FRONT DESK OFFICERS IN ÇANAKKALE
  KEMAL ERKOL, ECE ZEHİR TOPKAYA
 • 18211 - Türkçe Kelimelerin Uzunluğu ve Okuma Sürecine Etkisi
  FİRDEVS GÜNEŞ, A. DERYA IŞIK
 • 18221 - Türkçede Kullanılan Yabancı Hecelerin Okuma Yazma Öğretimine Etkisi
  FİRDEVS GÜNEŞ, A. DERYA IŞIK
 • 18563 - Türkiye-Balkan Eğitim İlişkilerinde Romanya’nın Yeri ve Önemi
  MUSTAFA ŞAHİN
 • 18598 - Cumhuriyet Döneminde Kadının Eğitimine Yönelik Atılımlar
  HANİFE KESKİN
11 Mayıs 2018, Cuma

09:45 - 10:00

ARA

Location : -

11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 1. SALON

Moderator : PROF.DR.MEHMET KÜÇÜK - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18290 - BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ REPLİKASYON OYUNU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, ENES ASAROĞLU
 • 18291 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIKLARI VE AĞIZ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, ENES ASAROĞLU
 • 18623 - Teknoloji Destekli Fen Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Görüşlerine Etkisinin Nitel Analiz Yoluyla İncelenmesi
  MEHMET ŞAHİN, HALİT KIRIKTAŞ, SİNAN ESLEK, ELİF CELENAY, SERAP ALTINCELEP
 • 18624 - Mikro Öğretim İle Gerçekleştirilen Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarına ve Ders Başarılarına Etkisi
  MEHMET ŞAHİN, SİNAN ESLEK, HALİT KIRIKTAŞ, SERAP ALTINCELEP, ELİF CELENAY
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. ÖĞR.ÜYESİ ETEM KÖSE - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18364 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİS ALGILARININ ÇİZİM TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ
  AYŞEGÜL ERGÜN, GÜLBİN KIYICI
 • 18554 - Çantam ile Bilim Her Yerde
  ALPEREN AVCI, RAMAZAN TİRİT, MERVE ALTUNBAŞAK, ÖZLEM ATEŞ, YUNUS EMRE KAMIŞ
 • 18636 - Elektronik Hobi Devre Uygulamalarına Yönelik Okul Dışı Yaratıcı Öğrenme Ortamları ile Formal Eğitim Ortamlarının Bütünleştirilmesi ve Kazanımlarının Değerlendirilmesi
  İBRAHİM VAROL
 • 18656 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Özgeçmişlerinin Anlatı Analizi
  İBRAHİM VAROL
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SEMİHA ŞAHİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi - Matematik Eğitimi

 • 18341 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  FEYZA NUR AKCAN, AHMET DELİL
 • 18459 - Yeni İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS-2015 Çerçevesine Göre Değerlendirilmesi
  AHMET DELİL, BÜLENT NURİ ÖZCAN, OKAY IŞLAK
 • 18477 - Sözsüz İspatlar
  AHMET DELİL
 • 18564 - Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Öz Yeterlilik İnançları
  SEMİHA ŞAHİN, ÖZGE AYDIN DEMİREL
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE AKGÜL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 18140 - Duyarlılık Odaklı Grup Rehberliği Uygulaması: Empati ve Öz-Duyarlılık Üzerine Etkisi
  CANAN YÖRÜK, FATMA EBRU İKİZ
 • 18176 - Üniversite Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Sigara Kullanımlarının İncelenmesi
  CANAN YÖRÜK, GÖRKEM YARARBAŞ
 • 18350 - SINAV KAYGISI VE SINAV KAYGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
  EDA İDİL, MUHAMMED OKAN ÇİÇEK, BİROL DEMİRCİ
 • 18528 - TOPLUMSAL CİNSİYET YOĞUNLAŞMASI: ERGENLİĞİN CİNSİYET DAVRANIŞLARIYLA BAĞLANTISI
  YAĞMUR SOYLU, EROL ESEN
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : PROF.DR.FİRDEVS GÜNEŞ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerler ve Sevgi Eğitimi

 • 18207 - Barış Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
  ESİN URLU, EKBER TOMUL
 • 18262 - EFSANELERİN AHLAKÎ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  İSMAİL OĞUZ, ŞÜKRAN OĞUZ
 • 18267 - DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE SEVGİ VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA KULLANILMASI
  ŞÜKRAN OĞUZ, İSMAİL OĞUZ
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 6. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEKAVET KABASAKAL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Psikolojisi - Eğitim Teknolojisi

 • 18284 - Zararlı Madde ile Savaş Eğitiminin Gençler Üzerinde Oyunlaştırma Yöntemiyle Denenmesi
  TACETTİN SERCAN PEKİN, BARBOROS CAN
 • 18313 - Problemli İnternet Kullanımı ve Aile Özelliklerine İlişkin Bir Değerlendirme
  ZEKAVET KABASAKAL, TİJEN AKADA
 • 18333 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GOOGLE EARTH” METAFORLARI
  ATİ MERÇ
 • 18677 - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) MOTİVASYONU ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
  NİLÜFER ATMAN USLU, FİLİZ MUMCU, ALİ GERİŞ
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ.DR.AYŞE DERYA IŞIK - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Eğitimi - Özel Eğitim

 • 16495 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KORKULARI
  RAMAZAN SAK, İKBAL TUBA ŞAHİN SAK, BETÜL KÜBRA ŞAHİN
 • 16617 - Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algıları
  İKBAL TUBA ŞAHİN SAK, RAMAZAN SAK, BETÜL KÜBRA ŞAHİN
 • 18626 - İlköğretim geometri alt öğrenme alanındaki öğrenme güçlükleri
  EMRULLAH SEVİNÇ, İSMET KOÇ
 • 18706 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  ZELİHA TENİKECİ
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H. SEVİNÇ PEKER - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi - Öğretmen Yetiştirme

 • 18135 - A Critical Analysis of Teacher Certification Programs Regarding Teacher Preparedness
  OĞUZHAN BOZOĞLU
 • 18142 - OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLERİ ETKİLEME TAKTİKLERİ
  EJDER GÜVEN, ASİYE TOKER GÖKÇE
 • 18143 - POLİTİKA METAFORUNUN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YANSIMALARI
  EJDER GÜVEN, HAYRİYE SULTAN TUNÇ
 • 18183 - Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmen Atama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  OĞUZHAN BOZOĞLU, ŞÖHEYDA GÖKTÜRK
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR.ÖĞR.ÜYESİ H.SEVİNÇ PEKER - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 18749 - Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerdeki Güncel Eğilimler
  GÜLENAZ SELÇUK, HURİYE SEVİNÇ PEKER, GAMZE GEDİK, YUNUS EMRE KELEŞ
 • 18758 - Yaşam Boyu Öğrenmenin Penceresinden Demirci’de Kaybolmuş ya da Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler
  KADİR ADAMAZ, AHMET ATAÇ, GÜLENAZ SELÇUK, AYSUN NÜKET ELÇİ, ALPAY BİZBİRLİK
 • 18802 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemine İlişkin Metaforik Algıları
  KADİR ADAMAZ
 • 18846 - Öğretmenlerin Etkili İletişim Becerilerinin Sınıf Yönetimine Katkısına İlişkin Değerlendirmeleri
  GÜLENAZ SELÇUK, FATMA ŞÜKRAN ELGEREN
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - 2. OTURUM 10. SALON

Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sanal Sunum

 • 17933 - Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Dair Görüşleri
  GAMZE TEZCAN, HANİFE ESEN AYGÜN, ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN
 • 17936 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘ÖĞRETMEN’ ALGILARI
  GAMZE TEZCAN
 • 18239 - 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR KONUSUNDA KURDUKLARI PROBLEMLERİN ANALİZİ
  AYŞE SİMGE ERGİN, ELİF TÜRNÜKLÜ
 • 18491 - Bağlam İçinde Sunulan Görsel Yardımıyla Açının Keşfi: Realistik Matematik Eğitimi Örneği
  IŞIL BOZKURT, TUĞÇE KOZAKLI ÜLGER, MURAT ALTUN
 • 18672 - Matematik Okuryazarlığı Eğitiminin Öğrenci Katılımına Yansımaları
  IŞIL BOZKURT, MURAT ALTUN
11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - ÇALIŞTAY I

Moderator : Prof. Dr. YÜCEL KABAPINAR - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kanıt Temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:00

11 - ÇALIŞTAY II

Moderator : Prof. Dr. Salih ÇEPNİ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2018 Fen Programlarında STEM'in Yeri

11 Mayıs 2018, Cuma

10:00 - 11:05

11 - MATEMATİK EĞİTİMİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Moderator : Prof. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları

11 Mayıs 2018, Cuma

11:00 - 11:15

ARA

Location : -

11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MIZRAP BULUNUZ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi

 • 18507 - INVESTIGATING THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ SUPPORTING REASONS DURING ARGUMENTATION IN THE CONTEXT OF SSI-BASED INSTRUCTION
  BÜŞRA AKKAŞ, MUSTAFA SAMİ TOPÇU
 • 18513 - A Study for Validity of Quantitative Assessment of Socio-Scientific Reasoning (QuASSR) Survey in Turkish Context
  EMİNE SARIKAYA, MUSTAFA SAMİ TOPÇU
 • 18552 - KİMYA ÖĞRETİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME VE ETKİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN TANITILMASI
  MIZRAP BULUNUZ, BETÜL KURALAY
 • 18586 - “OKULUMUN GÜRÜLTÜ HARİTASI” Bir Durum Çalışması
  GAMZE ALP, NERMİN BULUNUZ, BERNA COŞKUN ONAN, MIZRAP BULUNUZ
 • 18601 - TEMEL ASTRONOMİ OLGULARININ ÖĞRETİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME VE ÖRNEK UYGULAMALARIN TANITILMASI
  GÜL YILMAZ, , TURKAN ÇAKMAK, , MIZRAP BULUNUZ
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : PROF.DR.ESRA BUKOVA GÜZEL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğretmen Yetiştirme

 • 18040 - 21. Yüzyıl Becerilerine Bir Bakış: Performans Tabanlı Anlık Görev Uygulamaları
  GÜLŞEN ALTINTAŞ, MARGRİT YEŞİLTEPE
 • 18154 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ REHBERLİK DERSİ VE REHBER ÖĞRETMENE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  GÜLŞEN ALTINTAŞ, ÖZNUR BAYKAN
 • 18542 - Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri
  BEDRİ KATİPOĞLU
 • 18606 - Eğitim Fakültesinde Sosyal Psikoloji Dersi Nasıl Algılanıyor?
  BEDRİ KATİPOĞLU
 • 18811 - NANOBİYOTEKNOLOJİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  FATİH DOĞAN
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : PROF.DR.FİRDEVS GÜNEŞ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilimler Eğitimi - Türkçe Eğitimi - Tarih Eğitimi

 • 18082 - ESKİŞEHİR- SİVRİHİSAR YÖRESİ AĞIZLARI
  SEYFİ ERDOĞAN
 • 18261 - DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN TEMEL BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  İSMAİL OĞUZ, ŞÜKRAN OĞUZ
 • 18266 - 6.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ TEMASININ İŞLENİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ŞÜKRAN OĞUZ, İSMAİL OĞUZ
 • 18343 - Yabgu Unvanının Yazıtlar ve Yapılan Araştırmalar Işığında Değerlendirilmesi
  METİN BİLAL
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE AKGÜL - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim - Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • 16730 - OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA, TANIK VE KURBAN OLMA DURUMUNA GÖRE ŞİDDET KAVRAMININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  HANİFE AKGÜL
 • 18429 - KÜBİK ÖĞRETİM PROGRAMININ 5N1K SORULARIYLA İNCELENMESİ
  MEHMET ÇELİK
 • 18494 - Ergenlere Yönelik Yaşam Becerileri Programlarına İlişkin Sistematik Bir Gözden Geçirme
  EROL ESEN, BARIŞCAN ÖZTÜRK, YAĞMUR SOYLU
 • 18647 - Gelişimsel Kazanımlar Ölçeği’nin Uyarlanması
  ÖMER FARUK KABAKÇI
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDİNÇ DOĞRU - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Eğitimi - Dilbilim - Sınıf Eğitimi

 • 18274 - Finlandiya ve Türkiye'deki okul öncesi eğitimde okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının karşılaştırılması
  SEVİL MERAN
 • 18302 - Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan MEB Pamuk Şekerim Kitabının Çocukların Geometrik Şekilleri Tanıyabilme Becerilerine Katkısının İncelenmesi
  SEZEN TOFUR, YUSUF GÖKKAYA
 • 18347 - İLKOKUL 4.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ RESİMLERİN METİNLERLE UYUMUNUN İNCELENMESİ
  CENK YOLDAŞ, SUAT DONUK, VİLDAN CEYLAN KÖSEM
 • 18448 - LÂFZATULLÂH’IN ETİMOLOJİK, SEMANTİK ve FONETİK ANALİZİ
  ERDİNÇ DOĞRU
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 6. SALON

Moderator : PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim

 • 18094 - ORTAÖĞRETİM İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA ÖĞRETİMİ ve “BIEN SÛR” DERS KİTAPLARINDA EĞİTSEL İÇERİK
  ERTAN KUŞÇU
 • 18195 - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ İÇİNDE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YERİ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
  RASİH ERKUL
 • 18418 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
  FİLİZ MUMCU, NİLÜFER ATMAN USLU, ALİ GERİŞ
 • 18590 - Endüstri 4.0 ve Eğitimdeki Yansımaları
  MUSTAFA ŞAHİN
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. PINAR SEDA ÇETİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilimleri Eğitimi - Temel Eğitim

 • 14972 - Consistency Between Students’ Scores Obtained From the Scientific Argumentation Test and Written Socio-Scientific Scenerio
  PINAR SEDA ÇETİN, MEHMET AYGÜN
 • 14973 - Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of the Scientific Argumentation Test
  MEHMET AYGÜN, PINAR SEDA ÇETİN
 • 18506 - Mekânsal ve Uzamsal Becerilere Disiplinlerarası Bir Bakış
  ATİ MERÇ, BÜLENT NURİ ÖZCAN
 • 18584 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği
  HANİFE KESKİN, GÜLŞAH KURU
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ORHAN ULUDAĞ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğretmen Yetiştirme

 • 18177 - ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI BİYOGRAFİ ÜNİTESİ KAZANIMLARININ BİLİŞSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
  SUAT DONUK, CENK YOLDAŞ
 • 18258 - The Significance of Personality Between Learning and Performance: A Time-Lagged Study Approach
  ORHAN ULUDAĞ, FAITH SAMUEL, TURHAN ULUDAĞ
 • 18287 - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİ SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  MUNİSE HANDAN GÜNEŞ, HATİCE BEYZA ALPARSLAN
 • 18728 - İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke, Modeller ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleriyle Yürütülen Ders Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
  BİLGE ÖZTÜRK, KEMAL DOYMUŞ
 • 18729 - İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme Yöntemleriyle Uygulanabilirliği
  BİLGE ÖZTÜRK, KEMAL DOYMUŞ
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 9. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FATİH KANA - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi - Matematik Eğitimi

 • 18841 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİ OLUŞTURAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
  ÇİĞDEM ÖZAL, AYSUN NÜKET ELÇİ
 • 18842 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDE PROBLEMİ ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  AYSUN NÜKET ELÇİ
 • 18843 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ İHTİYAÇLARININ SWOT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
  AYSUN NÜKET ELÇİ
 • 18845 - Öğretmenlerin Mutlu Bir Okula İlişkin Değerlendirmeleri
  FATİH ŞAHİN, KÜBRA YENEL, NECATİ CEMALOĞLU
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - 3. OTURUM 10. SALON

Location : -

Sanal Sunum

 • 18214 - Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi
  MEHTAP AYDINER UYGUN
 • 18216 - Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin Geliştirilmesi
  MEHTAP AYDINER UYGUN
 • 18390 - Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
  HAKAN SARIÇAM, İSMAİL ÇELİK
 • 18391 - Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunun (AUÖ-KF5) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  HAKAN SARIÇAM, İSMAİL ÇELİK
 • 18405 - Desen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
  CANSU ÇELEBİ EROL
 • 18466 - TARİH ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN DRAMA TEMELLİ TARİH DERSLERİ
  TUBA ŞENGÜL BİRCAN
 • 18597 - YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA EDEBİYATIN KULLANIMINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  DİLEK SOYLU BAŞTUĞ
11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - ÇALIŞTAY III

Moderator : PROF. DR. FİRDEVS GÜNEŞ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

11 Mayıs 2018, Cuma

11:15 - 12:15

11 - FEN EĞİTİMİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Moderator : Doç. Dr. Nilgün TATAR - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Araştıran Zihinler Nasıl Yetiştirilir?

11 Mayıs 2018, Cuma

12:15 - 13:15

ÖĞLE YEMEĞİ

Location : -

11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ.DR.MERYEM HAYIR KANAT - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Çevre Eğitimi - Yükseköğretim

 • 18452 - Y KUŞAĞI ÖĞRETMEN ADAYLARININ CEP TELEFONU KULLANIMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ELİF GÜVENÇ, FEHİME SEVİL YALÇIN
 • 18691 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARA BAKIŞ AÇISI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  ŞANSER VURGUN, MÜMİN ESER, GÜLİZ MÜGE AKPINAR
 • 18692 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu ve Nazilli Meslek Yüksekokulu Karşılaştırması
  ŞANSER VURGUN, MÜMİN ESER, GÜLİZ MÜGE AKPINAR
 • 18694 - ÖĞRENCİLERİN SANAL ORTAMLARDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  GÜLİZ MÜGE AKPINAR, MÜMİN ESER, ŞANSER VURGUN
 • 18695 - Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademisyenlerin İş Yaşamında Yalnızlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
  MÜMİN ESER, GÜLİZ MÜGE AKPINAR, ŞANSER VURGUN
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ.DR. ALİ RIZA TERZİ - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Teknolojisi - Eğitim Yönetimi

 • 18197 - PROGRAMLAMA DİLİ DERSİNDE TERS YÜZ SINIF MODELİNİN UYGULANMASI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  SÜLEYMAN ÖK, MUSTAFA TUNCAY SARITAŞ
 • 18198 - Mesleki Yabancı Dil Dersinde Çevrimiçi Alıştırma Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  OSMAN GAZİ YILDIRIM, SÜLEYMAN ÖK
 • 18283 - Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalığa İlişkin Bir Alanyazın Taraması
  TİJEN AKADA, ZEKAVET KABASAKAL
 • 18366 - Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  MURAT BAŞAR, MÜNEVVER KARA
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 3. SALON

Moderator : PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Teknolojisi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Yaşam Boyu Öğrenme

 • 18546 - ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN KODLA(MA)NİSA PROJESİNE ve KODLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: KÖPRÜBAŞI ÖRNEĞİ
  YAŞAR ALADAĞ, ÖZLEM ATEŞ, ALİ MURAT ATEŞ
 • 18556 - Yetişkin Eğitimcilerinin Eğitim İhtiyaçlarının Analizi ve Bir Uygulama Önerisi : “Uzaktan Eğitim Yoluyla Androgoji Formasyonu Mikro Eğitim Programı”
  ALİ ERFİDAN, MUSTAFA TUNCAY SARITAŞ
 • 18724 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKİNLİĞİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  FERHAT ÖZTÜRK, AHMET IŞIK
 • 18726 - ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKİNLİĞİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZELLİKLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
  FERHAT ÖZTÜRK, AHMET IŞIK
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 4. SALON

Moderator : DR. ÖĞR. ÜYESİ H. SEVİNÇ PEKER - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yükseköğretim

 • 18270 - MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Özel Eğitim Öğretmenleri Bağlamında İncelenmesi
  OSMAN AKTAN
 • 18273 - İlkokul Matematik Öğretim Programı Dersi Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  OSMAN AKTAN
 • 18628 - İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Uzamsal Yönelim Göstergeleri Açısından İncelenmesi
  İLKNUR KASAPSARAÇOĞLU, ASUMAN DUATEPE PAKSU
 • 18786 - Ülkemiz değer ve koşulları çerçevesinde uygulanabilir bir temel eğitim modeli
  AYNUR DURMUŞ
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 5. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK TÜFEKÇİ CAN - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 18155 - Bellek Destekleyici "Anahtar Kelime" Tekniğinin Almanca Kelime Kazanımına ve Kelime Kalıcılığına Etkileri
  ADNAN OFLAZ
 • 18165 - A Case Study: EFL Teachers’ Reflections on In-service Training in a Workshop Context
  DİLEK TÜFEKÇİ CAN
 • 18795 - ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL/ONLINE VE BASILI SÖZLÜK KULLANIMI
  ADNAN OFLAZ
 • 18829 - A Case Study: The opinions of EFL students on Foreign Language Listening Anxiety
  DİLEK TÜFEKÇİ CAN
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 6. SALON

Moderator : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FATİH KANA - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 18799 - Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  GÜLENAZ SELÇUK
 • 18807 - TARİHİ ROMAN TÜRÜNÜN EĞİTİCİ NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME “MEVLANA CELÂLEDDİN-İ RUMİ ÖRNEĞİ”
  FATMA ŞÜKRAN ELGEREN
 • 18815 - Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine Yönelik Müze Gezilerine İlişkin Görüşleri
  ALİ ALTINER
 • 18834 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının İletişim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  SEVİLAY ÖZKES, FÜSUN KÖSE, ÖZNUR BAYKAN
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - 4. OTURUM 10. SALON

Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sanal Sunum

 • 18571 - 7. Sınıf Türkçe Dersi Dinleme Metinlerinde Anlamı Bilinmeyen Kelime Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme
  İSA YILMAZ
 • 18572 - 8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Yönergelerin Dinleme Metinleri Açısından İncelenmesi
  İSA YILMAZ
11 Mayıs 2018, Cuma

13:15 - 14:20

11 - ÇALIŞTAY IV

Moderator : Prof. Dr. YÜCEL KABAPINAR - Location : DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme: “Sosyal Empati”

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.